ΕΝΑΡΞΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ἀπό τήν Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου 2016 ἀρχίζουν τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας.

        Τά μαθήματα θά γίνονται στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, σύμφωνα μέ τό κατωτέρω πρόγραμμα:

  • Κάθε Δευτέρα 5:00 – 8:00 μ.μ.

Γιά ἀρχαρίους ἡλικίας ἄνω τῶν 15 ἐτῶν .

  • Κάθε Τετάρτη 5:00 – 8:00 μ.μ.

Γιά ἐνήλικες προηγουμένων ἐτῶν.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας – Πληροφορίες:

Δευτέρα – Παρασκευή ὧρες : 26820-26684,  9 – 1 π.μ.

                                                        26820-27660,  4 – 7 μ.μ.

Comments are closed.