Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν. Με αυτά τα λόγια τελειώνει η σημερινή ευαγγελική περικοπή της Γ΄ Κυριακής Ματθαίου. Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι ένα απόσπασμα από την επί του Όρους Ομιλία του Ιησού Χριστού. Κεντρική θέση στην ομιλία αυτή κατέχει η Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός είπε τα εξής: «Τὸ λυχνάρι τοῦ σώματος εἶναι τὸ μάτι. Ἐὰν τὸ μάτι σου εἶναι ὑγιές, ὅλον σου τὸ σῶμα θὰ εἶναι φωτεινόν. Ἐὰν ὅμως τὸ μάτι σου  σθενῇ, τότε ὅλον τὸ σῶμα σου θὰ εἶναι σκοτεινόν. Ἀλλὰ ἐὰν τὸ ἐσωτερικόν σου φῶς εἶναι σκοτάδι, πόσο ν μεγάλο εἶναι τὸ σκοτάδι; Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ δουλεύῃ δύο κυρίους, διότι ἢ τὸν ἕνα θὰ μισήσῃ καὶ τὸν ἄλλο θὰ  γαπήσῃ, ἢ εἰς τὸν ἕνα θὰ προσκολληθῇ καὶ τὸν ἄλλον θὰ καταφρονήσῃ. Δὲν μπορεῖτε νὰ δουλεύετε τὸν Θεὸν καὶ τὸν μαμωνᾶν. Διὰ τοῦτο σᾶς λέγω.Μὴ μεριμνᾶτε διὰ τὴν ζωήν σας τί θὰ φᾶτε ἢ τί θὰ πιῆτε, οὔτε διὰ τὸ σῶμα σας τί θὰ φορέσετε.Δὲν  ξίζει ἡ ζωὴ περισσότερον  πὸ τὴντροφὴν καὶ τὸ σῶμα  πὸ τὸ ἔνδυμα;

Κυττάξετε τὰ πτηνὰ τοῦ οὐρανοῦ, οὔτε σπείρουν οὔτε θερίζουν οὔτε  αποθηκεύουν, καὶ ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος τὰ τρέφει. Δὲν ἔχετε σεῖς μεγαλύτερην αξίαν απὸ αὐτά;Ποιὸς δὲ  πὸ σᾶς, ὅσον κι ἂν φροντίσῃ, μπορεῖ νὰ προσθέσῃ εἰς τὸ  νάστημά του ἕναν πῆχυν; Καὶ γιατί μεριμνᾶτε γιὰ ἐνδύματα; Παρατηρήσατε τὰ κρίνα τοῦ  γροῦ πῶς αὐξάνουν, οὔτε κοπιάζουν, οὔτε γνέθουν,  λλὰ σᾶς λέγω, ὅτι οὔτε ὁ Σολομὼν σὲ ὅλην του τὴν δόξαν δὲν ἐντύθηκε σὰν ἕνα  πὸ αὐτά. Ἐὰν τὸ χορτάρι τοῦ  γροῦ, ποὺ σήμερα ὑπάρχει καὶ αὔριον τὸ ρίχνουν εἰς τὸν φοῦρνον, ὁ Θεὸς τὸ ντύνει τόσον ὡραῖα, πόσον περισσότερον ἐσᾶς,ὀλιγόπιστοι; Μὴ μεριμνᾶτε, λοιπόν, καὶ μὴ λέγετε, τί θὰ φᾶμε ἢ τί θὰ πιοῦμε ἢ τί θὰ ἐνδυθοῦμε. Διότι ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιδιώκουν οἱ ἐθνικοί. Γνωρίζει ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος ὅτι ἔχετε  νάγκην  πὸ ὅλα αὐτά. Ζητᾶτε πρῶτα τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην του καὶ τότε ὅλα αὐτὰ θὰ σᾶς χορηγηθοῦν. »

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ο Κύριος μας διδάσκει ότι δεν πρέπει ο κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπος να φροντίζει για το φθαρτό και υλικό σώμα του μόνο, αλλά και για την ψυχή του και τα αιώνια αγαθά. Δεν εννοεί βεβαίως να μην εργαζόμαστε ή να μη νοιαζόμαστε για τα καθημερινά μας προβλήματα. Αυτό που τονίζει είναι να μην αγωνιούμε αρρωστημένα γι’ αυτά. Να μην πιστεύουμε πως εργαζόμενοι, και μάλιστα εντατικά, κατορθώνουμε ν’ αποκτήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις τα όποια αγαθά, αφού Εκείνος είναι που μας χαρίζει την υγεία για την εργασία. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως κάθε έργο μας έχει προκοπή μόνο με την ευλογία του Θεού. Ο Θεός θα μας δώσει τα αγαθά που χρειαζόμαστε. Αυτός που τρέφει τα πουλιά και ντύνει τα λουλούδια, πολύ περισσότερο θα φροντίσει για μας.

Με μία όμως προϋπόθεση. Να ζητούμε εμείς πάνω απ’ όλα τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας Του.

Αδελφοί μου, η προσευχή όλων μας πρέπει να είναι μια διαρκής ζήτηση της βασιλείας του Θεού, αυτό άλλωστε ζητούμε και στην Κυριακή Προσευχή: «ελθέτω η βασιλεία Σου» και όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν. Ο Θεός προνοεί για τον καθένα μας και θέλει την σωτηρία μας, αλλά δεν μπορεί να παραβιάσει την ελευθερία που Εκείνος μας έδωσε. Η ελευθερία που μας δώρισε ο Θεός, έχει έναν στόχο, το πώς ο άνθρωπος θα καταφέρει από το κατ’ εικόνα να φτάσει στο καθ’ ομοίωσιν. Να γίνει υιός Θεού κατά Χάρη και αυτό βέβαια δεν επιτυγχάνεται με το να είναι ο άνθρωπος προσκολλημένος στα επίγεια αγαθά. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να φωτίζει τους οφθαλμούς της ψυχής μας να είναι στραμμένοι προς το Φως της Δόξας Του και όχι στραμμένοι στο επίγειο-κοσμικό σκοτάδι.

Με πατρικές ευχές

Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσόστομος

Comments are closed.