Τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 14 Μαρτίου καί ὥρα 6:30 μ.μ., στόν Ἱερό Nαό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πρεβέζης, τελέσθηκε ὁ Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως), χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου μέ τήν παρουσία κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων ὃτι σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας «ποιεῖται ἀνάμνησιν» τῆς ἐξορίας τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό τόν Παράδεισο. Καί τό κάνει ἡ Ἐκκλησία αὐτό γιά νά μᾶς ὑπενθυμίσει ὅτι ἡ μόνιμη κατοικία μας δέν εἶναι ἐδῶ, ἀλλά ἐδῶ εἶναι ἡ ἐξορία μας καί σκοπός μας εἶναι νά ἐπιστρέψουμε στήν ποθεινή πατρίδα. Οἱ Πρωτόπλαστοι ἐγκατέλειψαν τήν ταπείνωση, τήν ὑπακοή καί τήν ἀγάπη καί υἱοθέτησαν τό δικό τους θέλημα, τήν ἀλαζονεία καί τήν ὑπερηφάνεια. Ὁ Θεός ὅμως δέν ἥθελε τό πλάσμα του νά χαθεῖ. Γι αὐτό ἔλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση χωρίς τήν ἁμαρτία, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ἀναλαμβάνοντας ἔτσι τό βάρος τῆς ἁμαρτίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ Μ. Τεσσαρακοστή μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά ἀγωνιστοῦμε γιά νά ἐπιστρέψουμε ξανά στήν ποθεινή πατρίδα. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τά μυστήριά της καί ἡ Θεία Λειτουργία ἀποτελοῦν πρόγευση τοῦ Παραδείσου καί τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Τέλος εὐχήθηκε νά κατορθώσουμε νά ζήσουμε ὅλα τά γεγονότα πού ξετυλίγει ἡ Ἐκκλησία ἐνώπιόν μας βιωματικά διά τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος και νά ὑποστοῦμε τήν καλή ἀλλοίωση ὥστε νά ἀξιωθοῦμε τῆς κοινωνίας μέ τόν Τριαδικό Θεό.

Μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Ἐπίσκοπος, οἱ κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ἔδωσαν συγχώρεση καί εὐχήθηκαν καλή Σαρακοστή.

Ἡ ἀκολουθία ἐτελέσθη μέ τήν τήρηση ὃλων τῶν προβλεπομένων μέτρων προστασίας κατά τοῦ Covid-19.

Comments are closed.