ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 16-10-2023 πραγματοποιήθηκε ὁ ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε εὐχές γιά δύναμη στή νέα χρονιά, συνέστησε δέ στούς σπουδαστές ὑπομονή καί ἐπιμονή κατά τήν ἐκμάθηση τῆς ψαλτικῆς τέχνης, εὐχηθείς ταυτόχρονα ὁ Θεός νά εὐλογῆ τούς ἴδιους καί τίς οἰκογένειές τους. Εὐχές ἀπηύθυνε καί ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς Ἀρχιμ. Χαρίτων Μιχαήλ ἐπισημαίνων ὅτι ἡ ψαλτική τέχνη εἶναι οὐσιαστικά προσευχητική. Στόν ἁγιασμό παρέστη καί ὁ Διευθυντής τῆς χορωδίας τῆς Μητροπόλεώς μας  «Chorus Nikopolitanus» κ. Μιχαήλ Ζάμπας, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης ὁδοῦ Αἰόλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.   

Comments are closed.