ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τήν Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου 2022, καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὸ Πνευ­ματικὸ Κέν­τρο τῆς Μητροπόλεως στὴν Πρέβεζα ὁ Σεβ. Μη­τρο­πολί­της μας κ. Χρυσόστομος θὰ τελέσει τὸν ἁγια­σμὸ τῆς νέας σχολικῆς χρο­νιᾶς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἡ πρώτη συνάντηση τῶν ἀρχαρίων μαθητῶν θὰ γίνει στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως στὴν Πρέβεζα τὴν Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου 2022 καὶ ὥρα 6μ.μ. καὶ στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως στὴν Φιλιππιάδα τὴν Πέμπτη 20 Ὀκτωβρίου 2022 ὥρα 5μ.μ.

Στὰ πλαίσια τῆς Σχολῆς λειτουργεῖ καί Τμῆ­μα Πρακτικῆς Ἐκμάθησης Ψαλτικῆς. Πληροφορίες στο τηλ. 6979206535 (κ. Γεώργιος Ἀλε­φραγκῆς).

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Comments are closed.