ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τήν Δευτέρα 16 Ὀκτωβρίου 2023, καί ὥρα 6:30 μ.μ. στό Πνευ­ματικό Κέν­τρο τῆς Μητροπόλεως στήν Πρέβεζα ὁ Σεβ. Μη­τρο­πολί­της μας κ. Χρυσόστομος θά τελέσει τόν ἁγια­σμό τῆς νέας σχολικῆς χρο­νιᾶς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Οἱ ἐγγραφές νέων μαθη­τῶν γιά τό σχολικό ἔτος 2023-2024 γίνονται στήν Γραμματεία τῆς Σχολῆς (τηλ. 6972293387, κ. Χριστίνα Ἀντωνίου)

Ἡ πρώτη συνάντηση τῶν ἀρχαρίων μαθητῶν θά γίνει κατόπιν τηλεφωνικῆς εἰδοποιήσεως ἀπό τήν Γραμματεία τῆς Σχολῆς.

Στά πλαίσια τῆς Σχολῆς λειτουργεῖ καί Τμῆ­μα Πρακτικῆς Ἐκμάθησης Ψαλτικῆς. Πληροφορίες στό τηλ. 6979206535 (κ. Γεώργιος Ἀλε­φραγκῆς).

Comments are closed.