ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Στρατοπέδου Παπαγεωργίου (Φυλάκιο Πρέβεζας), Ανχη (ΕΜ) κ. Ἰωάννου Παπαγεωργίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας τέλεσε σήμερα Ἁγιασμό ἐπί παρουσίᾳ τῶν ὑπηρετούντων ἐκεῖ στρατιωτικῶν  καί εὐχήθηκε δύναμη στό ἔργο τους καί καλή θητεία στούς στρατιῶτες.

Comments are closed.