ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΔΡΑΣΗ ΧΙΛΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τίς τελευταῖες ἡμέρες παρατηρεῖται καί πάλι ὑπερδραστηριότητα καί ἰδιαίτερη κινητικότητα τῶν λεγομένων «Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ».

          Ὑπενθυμίζουμε ξανά ὅτι ὁ Χιλιασμός εἶναι μία ξενόφερτη καί ξενοκίνητη ὀργάνωση μέ τίτλο «Βιβλική καί Φυλλαδική Ἑταιρία Σκοπιά» μέ ἕδρα τό Μπροῦκλιν τῆς Ἀμερικῆς.

Ἡ ὀργάνωση αὐτή μέσῳ τῶν βιβλίων καί περιοδικῶν πού ἐκδίδει, διοχετεύει σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο πλάνες καί ἀντιχριστιανικές διδασκαλίες. Παγιδεύουν ἀθῶες ψυχές, ἐμφανιζόμενοι ὡς χριστιανοί ἐνῶ ἀρνοῦνται τά βασικά δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί ἰδιαίτερα τήν πίστη στήν Ἁγία Τριάδα καί τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς «Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ», τήν Παναγία Μητέρα Του ἀλλά καί τούς Ἁγίους μας.

Βεβαίως σεβόμεθα τήν θρησκευτική ἐλευθερία ὁποιουδήποτε ἀτόμου, δικαιουμένου νά ἐπιλέγει τόν τρόπο πού ἐπιθυμεῖ νά θρησκεύει ἤ ὄχι. Ὀφείλουμε ὅμως νά ἐνημερώσουμε καί νά διαφωτίσουμε τούς χριστιανούς ὅτι γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ Χιλιαστές ἤ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἀποτελοῦν μία ὕπουλη καί ἐπικίνδυνη αἵρεση πού ἱδρύθηκε στήν Ἀμερική τό 1884.

Κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός ἀκολουθῶντας τά λόγια τοῦ Κυρίου ἀγαπάει ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἀποστρέφεται ὅμως τίς φοβερές αἱρέσεις ὅποιες κι ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχονται, διότι πολεμοῦν καί διαστρέφουν τήν Ἀλήθεια, τήν ὁποία διαφυλάττει ἀκέραιη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, πού εἶναι ἡ μόνη σώζουσα καί ὁδηγεῖ τόν πιστό μέ ἀσφάλεια στό λιμάνι τῆς σωτηρίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Comments are closed.