ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡΕΒΕΖΑ     

Ανακοίνωση

          Το Καραμάνειο Νηπιαγωγείο θα δεχθεί αιτήσεις για την εγγραφή είκοσι τεσσάρων (24) προνηπίων (έτος γεν. 2016), για το σχολικό έτος 2020-2021

          Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν, από 15/5/2020 ημέρα Παρασκευή έως και 25/5/2020, ώρα 13.00 μ.μ., κάθε ημέρα στο Καραμάνειο Νηπιαγωγείο, και ώρες 09.00 έως 13.00 μ.μ..

Στις 25/5/2020 και ώρα 13.00 μ.μ. θα γίνει κλήρωση στο Γραφείο των Κληροδοτημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 101 και Ραιδεστού,  για την επιλογή των 24 νηπίων ενώπιων όλων.

Το Δ.Σ. του  Κληροδοτήματος

Δικαιολογητικά :

Α)  Αίτηση (από το Σχολείο).

Β) φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου εμβολίων, και πρώτης σελίδας.

Γ)  Α. Δ. Υ. Μ. (από το Σχολείο, συμπληρώνεται από παιδίατρο)            

Comments are closed.