ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Τηλ/fax 2682029056

e-mail: imklhr@otenet.gr    

Ανακοίνωση

Το Καραμάνειο Νηπιαγωγείο κάνει γνωστό ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την εγγραφή προνηπίων (έτος γεν. 2019) για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκίνησαν την 1/3/2023 ημέρα Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την 15/3/2023, ημέρα Τετάρτη ώρα 12.00 μ. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο των Κληροδοτημάτων, άνωθεν του  Βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητροπόλεως, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από 11.00 έως 13.00.

Η επιλογή των προνηπίων θα γίνει κατόπιν κληρώσεως που θα λάβει χώρα στις 15/3/2023, ώρα 12.00 μ. στο Γραφείο των Κληροδοτημάτων.

Εκ του Κληροδοτήματος

Δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση

Β) Πιστοποιητικό Γέννησης 

Γ) Φωτ. Βιβλιαρίου εμβολίων, και πρώτης σελίδας.  

Δ)  Α. Δ. Υ. Μ. (συμπληρώνεται από παιδίατρο)

Comments are closed.