Α’ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ (ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ) ΚΑΙ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ

Μέσα σέ πνεῦμα προσευχῆς καί κατάνυξης, τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς 17 Μαρτίου 2023, τελέσθηκε ὁ Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως)  στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Πρεβέζης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου καί μέ τήν συμμετοχή Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί πλήθους πιστῶν. Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι ἡ περίοδος τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς εἶναι  στάδιο πνευματικοῦ ἀγῶνα τοῦ ὁποίου σκοπός εἶναι ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό. Ἡ Ἐκκλησία μας παράλληλα μέ τόν σκοπό αὐτό μᾶς δίνει καί τά ὅπλα τῆς νηστείας καί τῆς προσευχῆς καί ζητάει τό σπουδαιότερο, τήν συγχώρηση πού δίδαξε ὁ Κύριος ἔμπρακτα πάνω στόν σταυρό συγχωρώντας τούς σταυρωτές Του λέγοντας «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσιν». Αὐτή τή μέρα ζητᾶμε συγχώρηση ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλον καί συγχωροῦμε ὅσους μᾶς ἔχουν κάνει κακό. Ἡ συγχώρηση ἀποσκοπεῖ στήν ἑνότητα μέ τόν ἑαυτό μας τόν συνάνθρωπο καί μέ τόν Θεό. Συγχωρῶ σημαίνει νά χωρέσω μέσα στήν ψυχή μου ἀδελφούς, γονεῖς, φίλους, συνεργάτες. Τά πάθη, ὁ ἐγωϊσμός, ὁ φθόνος, ἡ ζήλια ἡ κακία λειτουργοῦν διασπαστικά στη ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Τά πάθη ὑποκινοῦνται ἀπό τόν διάβολο πού κλείνει τούς ὁρίζοντες τῆς ἀγάπης τῆς φιλαδελφίας καί τῆς συγχώρησης. Μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Μητροπολίτης, οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ἀντάλλαξαν τόν ἀσπασμό ἀγάπης και συγχωρήσεως. Τήν Καθαρά Δευτέρα τό ἀπόγευμα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Πρεβέζης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου, κατά τήν ὁποία ἐψάλη καί τό πρῶτο τμῆμα τοῦ Μεγάλου Κανόνος, σύμφωνα μέ τήν τάξη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Πρός τῆς ἀπολύσεως ἀναγνώσθηκε ὁ Κατηχητήριος Λόγος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Τήν Τρίτη τό ἀπόγευμα 19 Μαρτίου 2024 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Φιλοθέης Ἄρτας τελέσθηκε τό Μέγα Ἀπόδειπνο μέ τήν συμμετοχή τῶν ἱερέων τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Κάμπου Ἄρτας.

Comments are closed.