Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  –  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Τό Ἵδρυμα τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἀνακοινώνει, ὅτι ἡ Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή Μονοδενδρίου γιά τό σπουδαστικό ἔτος 2022–2023 προκηρύσσει τήν εἰσαγωγή 10 μαθητριῶν, γιά τήν κατάρτισή τους στήν παραδοσιακή Ἠπειρωτική λαϊκή τέχνη καί συγκεκριμένα στήν ὑφαντική τέχνη, ταπητουργία, κέντημα (μηχανῆς καί χειρός), κοπτική ραπτική, καί σέ ἄλλες μορφές χειροτεχνίας, ὅπως διακοσμητικῶν εἰδῶν, ἀνθοδετικῆς, ζωγραφικῆς καί κοσμήματος.

Αἰτήσεις συμμετοχῆς στή διαδικασία ἀξιολόγησης δύνανται νά ὑποβάλλουν ὑποψήφιες Ἑλληνίδες, Χριστιανές Ὀρθόδοξες, συνοδευόμενες ἀπό τά κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Ἀντίγραφο ἀπολυτηρίου Γυμνασίου.
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  3. Πιστοποιητικό γέννησης ἤ φωτοτυπία ἀστυνομικῆς ταυτότητας.
  4. Ἀτομικά Δελτία Ὑγείας ἐφ’ ὅσον γίνει δεκτή γιά φοίτηση ἕως τήν ἔναρξη τοῦ σπουδαστικοῦ ἔτους.
  5. Ὑπεύθυνη δήλωση ἀποδοχῆς τῶν κανόνων λειτουργίας τῆς Σχολῆς καί τοῦ Οἰκοτροφείου.

Ἡ φοίτηση γιά τίς καταρτιζόμενες εἶναι διετής.

Ὑπάρχει  δυνατότητα  μετακίνησης τῶν καταρτιζομένων μέ τό λεωφορεῖο τῆς Σχολῆς ἀπό καί πρός Ἰωάννινα. Γιά ὅσες κατάγονται ἀπό ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχει δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας (σίτιση – διαμονή) στό οἰκοτροφεῖο τῆς Σχολῆς στό Μονοδένδρι.

Αἰτήσεις συμμετοχῆς θά βρεῖτε στήν ἱστοσελίδα τῆς Ριζαρείου Χειροτεχνικῆς Σχολῆς, www.rizarios.eu στό πεδίο ΝΕΑ/Ἀνακοίνωση-Προκήρυξη καί γίνονται δεκτές ἕως καί 10/09/2022 στή διεύθυνση:

Ριζάρειος Χειροτεχνική Σχολή Μονοδενδρίου

Μονοδένδρι Ζαγορίου

440 07 Ἰωάννινα

ἤ στό e-mail: info@rizarios.eu

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 2653071382, 2653071311, 2653071573 & 2653071119 καθημερινές καί ἀπό ὥρας 09:00 – 16:00.

Comments are closed.