ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Παράκληση γιά τήν ἐπιτυχία καί τήν ἐνίσχυση τῶν μαθητῶν, πού συμμετέχουν στίς Πανελλαδικές  ἐξετάσεις, ἐτελέσθη  τό βράδυ τοῦ Σαββάτου 28 Μαΐου 2022 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Πρεβέζης, χοροστατήσαντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου.

Πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση ό Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε τό μήνυμα πού άκολουθεῖ:

Μ Η Ν Υ Μ Α

 ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022

Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη!

Τό καλοκαίρι ἔφτασε καί μαζί μέ αὐτό ξεκινάει καί ἡ περίοδος τῶν δικῶν σας ἐξετάσεων καί μέ τήν εὐκαιρία αὐτή τελοῦμε ἀπόψε τήν παράκληση στήν Παναγία μας γιά σᾶς τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες καί παρακαλοῦμε τόν Θεό καί τήν Παναγία νά σᾶς ἐνισχύσει στήν προσπάθεια σας καί νά σᾶς δώσει πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔτσι ὥστε οἱ ἀγωνίες σας, οἱ κόποι καί οἱ μελέτες σας νά δώσουν τούς καρπούς πού ἐσεῖς περιμένετε καί ὅλοι ἐμεῖς πού σᾶς ἀγαπᾶμε τό εὐχόμαστε ὁλοκάρδια.

Ἡ ὥρα ἔφτασε λοιπόν καί ὅπως εἶναι φυσικό οἱ στιγμές αὐτές κυλοῦν λίγο δύσκολα γιά ἐσᾶς μέ ἀρκετό ἄγχος. Γνωρίζω ὅτι οἱ προτροπές ὅπως «μήν ἀγχώνεστε» ἥ «μήν ἀνησυχεῖτε» δέν καθησυχάζουν διότι κανένας ἀπό ἐμᾶς δέν βρίσκεται στή θέση σας. Οἱ ἐξετάσεις αὐτές ὅμως δέν ἀποτελοῦν παρά μία μικρή δοκιμασία στή ζωή σας. Μιάν εὐκαιρία γιά τήν ὁποία ἀξίζει νά προσπαθήσετε, νά ἀγωνιστεῖτε.

Μιά ἐνδεχόμενη ἀποτυχία ὡστόσο, δέν σημαίνει ὅτι ἀποτύχατε στήν ζωή σας. Καλεῖσθε νά κάνετε ὑπερβάσεις. Νά ὑπερασπιστεῖτε τίς ἐπιλογές σας καί τά θέλω σας. Νά κυνηγήσετε τά ὄνειρά σας. Μήν φοβᾶσθε, τίποτε νά μήν σᾶς τρομάζει, τό μέλλον σᾶς ἀνήκει. Ὁ κόσμος εἶναι δικός σας. Μπορεῖτε νά τόν κάνετε καλύτερο. Πιστέψτε στόν ἑαυτό σας καί ἐμπιστευτεῖτε τήν ζωή σας στό Θεό.

Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν χάρη τῶν ἁγίων Του, ὅσο καί ἐάν ἔχουμε προσπαθήσει μόνοι μας χρειαζόμαστε τή χάρη καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων γιατί τίποτε δέν μποροῦμε χωρίς τήν βοήθειά Του. Ἀντίθετα, μέ τή βοήθειά Του μποροῦμε νά κάνουμε τά πάντα καί Ἐκεῖνος ἐνισχύει τόν ἀγώνα μας. Ἔτσι λοιπόν καί ἐσεῖς θά πρέπει νά προσπαθεῖτε, νά μελετᾶτε ὅσο εἶναι δυνατόν χωρίς ὑπερβολές, χωρίς νά ξεπερνᾶτε τά ὅριά σας καί τίς φυσικές ἀντοχές σας, νά εἶστε προσηλωμένοι στό σκοπό σας καί νά ἐμπιστευθεῖτε τό ἀποτέλεσμα στό Θεό. Νά ζητᾶτε τή βοήθειά Του ὄχι μόνο τώρα ἀλλά καί ὅταν θά ἔχετε ὁλοκληρώσει τίς ἐξετάσεις καί θά συνεχίσετε τή ζωή σας. Καί ὅπως εἴπαμε καί πρίν, ὁ Θεός γνωρίζει καλύτερα ἀπ ὅλους μας ποιό εἶναι τό συμφέρον μας καί μπορεῖ αὐτό πού θεωροῦμε ἐμεῖς ἐπιτυχία νά μήν εἶναι στήν πραγματικότητα ἐπιτυχία καί αὐτό πού θεωροῦμε ἐμεῖς ἤ ὁ περίγυρος ἀποτυχία νά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἀληθινή ἐπιτυχία γιατί ἐπιτυχία εἶναι νά αἰσθάνεσαι εὐτυχής καί πλήρης ἐσωτερικά μέ τήν ἐπιστήμη ἤ τέχνη πού σπουδάζεις καί τήν ὁποία αὔριο θά κληθεῖς νά ἀσκήσεις.

Ἑτοιμαστεῖτε λοιπόν μέ ψυχραιμία καί συγκεντρωμένοι στό στόχο σας καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι θά περάσετε αὐτήν τήν δοκιμασία μέ τόν καλύτερο τρόπο. Οἱ εὐχές καί οἱ προσευχές ὅλων ὅσοι σᾶς ἀγαποῦν θά συνοδεύουν στίς προσπάθειές σας.

Καλή ἐπιτυχία, ὁ Θεός μαζί σας

Ὁ Μητροπολίτης

ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

Comments are closed.