ΙΕΡA MHΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ

 

 Γ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

Τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 7:00 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρεβέζης τελέσθηκε ὁ Γ’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας  κ. Χρυσόστομος καί μίλησε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου, Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης  μέ θέμα: «Ἡ ἀρετή τῆς πραότητος», ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε:

«Ὁ ἀληθινά πρᾶος, ὄχι μόνο δέν ὀργίζεται καί δέν ξεσπᾶ, ὄχι μόνο σιωπᾶ ὅταν θίγεται, ἀλλά μένει καί ἐσωτερικά ἀτάραχος. Ὅταν οἱ ἄλλοι τόν προκαλοῦν, μέσα στήν ψυχή του ἔχει εἰρήνη καί γαλήνη.

Ὁ θυμός εἶναι ἕνα θηρίο ἄγριο πού δύσκολα δαμάζεται.

Πῶς θά μπορούσαμε νά ἐπιτύχουμε τή θαυμαστή αὐτή ἀρετή;»

Ἐν συνεχεία τόνισε: «Ὁ ἄνθρωπος λοιπόν, πού ἔχει ταπείνωση θά μπορεῖ εὔκολα νά κατακτήσει καί τήν πραότητα, διότι ρίζα τοῦ θυμοῦ εἶναι ὁ ἐγωϊσμός καί ἡ ὑπερηφάνεια».

Σέ ἄλλο σημεῖο εἶπε:

«Νά μήν παίρνουμε καμιά ἀπόφαση τήν ὥρα τοῦ θυμοῦ.

Πολύ βασικό μέσο γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ θυμοῦ εἶναι καί προετοιμασία διά τῆς προσευχῆς.

Πρίν φτάσει ἡ ὥρα τοῦ θυμοῦ καί εἰδικά στήν πρωϊνή μας προσευχή, καλό θά εἶναι νά προετοιμαζόμαστε καί νά ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό νά μᾶς φυλάξει τήν ὥρα πού ἡ φωτιά τοῦ θυμοῦ πάει νά ἀνάψει μέσα μας».

Καί κατέληξε:

«Δύσκολα ὄλα αὐτά. Δύσκολα, ἀλλά ὄχι ἀκατόρθωτα. Ἀφοῦ τά ζητᾶ ὁ Χριστός εἶναι κατορθωτά. Ἀφοῦ τά πέτυχαν τόσοι καί όσοι ἅγιοι ἄνθρωποι, ἅρα μποροῦμε κι’ἐμεῖς νά τά πετύχουμε. Αυτό πού χρειάζεται εἶναι ἀγῶνας καί προσευχή».

Comments are closed.