ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ

Στήν κεντρική αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως την 24-01-2018 καί ὥρα 10:00 πραγματοποιήθηκε ἡ μηνιαῖα Ἱερατική Σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας μέ ὁμιλητή τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. ’Ιωήλ Κωνσταντάρο, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.

Ὁ π.Ἰωήλ ἀνέπτυξε τό θέμα τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν, ἑστιάζοντας στήν ἱστορία τους, στή μεγάλη πνευματική τους ἀξία, στή διαχρονικότητά τους, καθώς καί στόν «πόλεμο» πού γίνεται γιά τήν ἀπαξίωση ἤ ἀκόμη καί τήν κατάργησή τους.

Εἰδικώτερα μεταξύ τῶν ἄλλων τόνισε:

«Οἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας δέν παρουσιάζουν ἁπλῶς τά γεγονότα τοῦ παρελθόντος ὡς ἕνα συνεχές λειτουργικό παρόν, ἀλλά παράλληλα μᾶς προσφέρουν καί μιά βαθειά αἴσθηση τῆς ἐσχατολογίας.

Ὁλόκληρη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μιά ἀτέλειωτη γιορτή, γεγονός που ὑποδηλώνει ἡ συνεχής ἐναλλαγή τῶν ἑορτῶν μέσα στόν κύκλο τοῦ χρόνου. Κάθε ἐπί μέρους Δεσποτική καί Θεομητορική ἑορτή ἔχει μιά περίοδο προετοιμασίας, νηστείας καί προσευχῆς.

Λατρεύουμε τόν Χριστό καί τιμοῦμε δουλικῶς τήν κυρία Θεοτόκο βέβαιοι ὄντες, ὅτι μέσω τῆς ἀνεκφράστου τιμῆς στην Θεοτόκο τιμοῦμε καί ὑμνοῦμε τόν ἴδιο τόν Θεό. Ἔτσι γεμᾶτοι συγκίνηση, ἐπικαλούμεθα τήν ἀγάπη της καί τήν προστασία της.

Οἱ ἑορτές μᾶς ἀποκαλύπτουν τό κεφάλαιον τῆς σωτηριολογίας, δηλ., ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τήν σωτηρία μας καί βεβαίως οἱ ἑορτές αὐτές μᾶς καταρτίζουν στήν αὐθεντική ἐκκλησιολογία, δηλ., σέ ὅ,τι ἔχει σχέση μέ αὐτή τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας μας πού διασφαλίζεται στή μνημόνευση τοῦ οικείου Μητροπολίτου. Ἐπίσης γνωρίζουμε τά θεῖα ὑποστατικά ἰδιώματα, τή δημιουργία του ἀγγελικοῦ και αἰσθητοῦ ὑλικοῦ κόσμου πού μᾶς περιβάλλει».

Στό τέλος ο Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ.Χρυσόστομος εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή για την ἐξαιρετική παρουσίαση του θέματος.

Comments are closed.