ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Ἡ πρώτη Ἱερατική Σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος πραγματοποιήθηκε στίς 26 Σεπτεμβρίου 2017 στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν πόλη τῆς Πρέβεζας.

Κεντρικός ὁμιλητής τῆς συνάξεως ἦταν ὁ Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Πώς θά διδάξουμε τήν ἱστορία σέ ὀρθόδοξους νέους».

Ὁ κ. Χολέβας ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί κυρίως στούς τρεῖς στόχους τούς ὁποίους ἔθετε κατά τήν ἱεραποστολική δράση του τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, οἱ ὁποῖες ἦταν ἡ διατήρηση τῆς πίστεως, τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί ἡ καλλιέργεια τῆς ἐλπίδας.

Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στή διαχρονική ἀνάγκη γνώσεως τῆς ἱστορίας, στόν ὁρισμό τῆς λέξεως ἔθνος καθώς καί στή συστηματική προσπάθεια πού γίνεται γιά τήν ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας.

Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ἀνέφερε πώς στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπῆρχε ἡ γλωσσική διδασκαλία καί ἡ διδασκαλία τῆς ἱστορίας καί πώς στό παρελθόν ἡ ἱστορία καλλιεργοῦσε τήν ἐθνική συνείδηση.

Τελειώνοντας ἔκανε προτάσεις πρός τούς ἱερεῖς μέ ποιούς τρόπους μποροῦν μέσα ἀπό τό Κατηχητικό καί ὄχι μόνο, νά διδάξουν τήν ἱστορία στούς νέους.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ. Χολέβα γιά τήν ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία του καθώς καί γιά τήν παρουσία του στήν πρώτη Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος.

Comments are closed.