ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πρέβεζα 13/2/2019

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ  ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ               Αριθμ. Πρωτ.     1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Γεωργίου Περδικάρη σε απόρους της πόλεως Πρέβεζας με τους παρακάτω όρους :

Η Διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Γεωργίου Περδικάρη μετά από την απόφαση συνεδρίασης του Προϋπολογισμού του 2019.

Διακηρύσσει

Την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης , από τα έσοδα  του Κληροδοτήματος Γεωργίου Περδικάρη, σύμφωνα με την Διαθήκη για το έτος 2019.

Το ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται  στα 4.000,00 €, και θα μοιραστεί σε 16 πτωχές οικογένειες, από 250  € σε κάθε μία.

ΟΙ ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Γεωργίου Περδικάρη στην δ/νση  Εθνικής Αντιστάσεως 101 και Ραιδεστού, κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή, 10,00 έως 13,00  (άνωθεν βιβλιοπωλείου Ι.Μ. Πρέβεζας, τηλ.2682029056), από 17 Φεβρουαρίου έως και 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα12.00 π.μ. τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία
  2. Πιστοποιητικό, γέννησης , και οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο Πρέβεζας
  3. Εκκαθαριστικό εφορίας του έτους 2017. Και αντίγραφο Ε9
  4. Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

    Η Δ. Ε. του Κληροδοτήματος μετά τη παρέλευση της προθεσμίας, θα συνεδριάσει για την  επιλογή των  16 οικογενειών που θα ενισχυθούν οικονομικά.

Εάν οι υποβληθείσες αιτήσεις είναι άνω των 16, η επιλογή θα γίνει με βάση τα οικονομικά στοιχεία, εάν είναι λιγότεροι,  θα μοιραστεί ισόποσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί  στους Ιερούς Ναούς της Πόλεως Πρέβεζας, στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως : www.imnp.gr –ανακοινώσεις, και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας  www.apdhp-dm.gov.gr .

Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης επιλογής των ατόμων θα αποσταλούν προς έγκριση, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, και στο Κέντρο Κοινωνικής

Προνοίας Περιφ. Ηπείρου, παράρτημα προστασίας Παιδιού, μονάδα Κόνιτσας.

Δια την Διαχειριστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

† Ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσόστομος

Comments are closed.