Διεξαγωγή τοῦ Ε΄Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διεξαγωγή τοῦ Ε΄Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνακοινώνει ὅτι πραγματοποιεῖ διά τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τήν Παρασκευή 14 καί τό Σάββατο 15 Ὀκτωβρίου 2016 τό Ε΄Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον, μέ θέμα «Ὁ διεθνής περίγυρος καί ὁ Φιλελληνισμός κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση».

Τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου θά κηρύξει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος τήν Παρασκευή 14η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 17:00, στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στόν ἰσόγειο χῶρο αὐτοῦ, ὅπου καί θά διεξαχθοῦν οἱ ἐργασίες τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος προσκαλεῖ ἅπαντας τούς ἐνδιαφερομένους στό ἐν λόγω Συνέδριο, μέ τήν εὐχή οἱ ἐργασίες του νά φωτίζουν πάντοτε τούς μελετητές τῆς Ἱστορίας καί ἡ μαρτυρία τήν ὁποία καταθέτουν νά ζωντανεύει εὐεργετικά τά ἴχνη τῆς μνήμης στήν ἀλήθεια γιά τήν συγκρότηση τοῦ κόσμου καί ἐν προκειμένῳ τοῦ Ἔθνους μας.

 

–—˜™

Comments are closed.