ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ Η’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΤΟΥ Η’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

πραγματοποιεῖ τήν Παρασκευή 18 καί τό Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου 2019 στήν Ἀθήνα τό Η’ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῆς σειρᾶς τῶν «10 Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων

γιά τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως-Ὁμοψυχία καί διχόνοια κατά τήν Ἐπανάσταση»,

μέ τήν εὐχή, τά διδάγματα

καί τό νόημα τῶν γεγονότων τῆς

Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους

κατά τήν περίοδο τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821

νά φωτίζουν τίς ἐπιλογές μας καί νά ἐνισχύουν

 τήν δυναμική τοῦ μέλλοντός μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Comments are closed.