ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ  ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

481 00  ΠΡΕΒΕΖΑ

Πρέβεζα 12 Φεβρουαρίου 2019

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Χορήγηση οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης ἀπό τά  ἔσοδα τοῦ Κληροδοτήματος «Χρήστου Ἀλεξανδρῆ» σέ ἀπόρους τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Ἄννης (πρώην Ἁγίου Ἀθανασίου) Πρεβέζης μέ τους παρακάτω ὅρους.    

Ἡ Διαχειριστική Ἐπιτροπή τοῦ Κληροδοτ0ήματος «Χρήστου Άλεξανδρῆ» μετά άπό ἀπόφαση συνεδρίασης 7-2-2019   

Διακηρύσσει

Τήν χορήγηση οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης ἀπό τά ἔσοδα τοῦ Κληροδοτήματος «Χρήστου Ἀλεξανδρῆ» σύμφωνα μέ τήν διαθήκη γιά τό ἔτος 2019 τό ποσό πού θά διανεμηθεῖ ἀνέρχεται στά 6.000,00 € καί θά μοιραστεῖ σέ 20 φτωχές οἰκογένειες ἀπό 300,00 € σέ κάθε μία.

Οἰ ἐνδιαφερόμενοι ὀφείλουν νά προσκομίσουν στήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή τοῦ Κληροδοτήματος «Χρήστου Ἀλεξανδρῆ» στήν διεύθυνση Ἐθν. Ἀντιστάσεως 28 (Γραφεῖο Ἱ.Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Παρασκευή ἀπό 10:00π.μ.-13:00μ.μ. ἀπό 17 Φεβρουαρίου ἕως 10 Ἀπριλίου  2019, τά παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αἴτηση μέ τά πλήρη στοιχεία
  2. Πιστοποιητικό γέννησης καί οἰκογενιακῆς κατάστασης ἀπό τόν Δῆμο      Πρεβέζης.
  3. Ἐκκαθαριστικό Ἐφορίας τοῦ ἔτους 2017 καί ἀντίγραφο Ε9
  4. Ἐκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ἡ Δ.Ε. τοῦ Κληροδοτήματος μετά τήν παρέλευση τῆς προθεσμίας θά συνεδριάσει γιά τήν ἐπιλογή τῶν 20 οἰκογενειῶν πού θά ἐνισχυθοῦν οἰκονομικά. Ἑάν οἱ ὑποβληθεῖσες αἰτήσεις εἶναι ἄνω τῶν 20 ἡ ἐπιλογή θά γίνει μέ βάση τά οίκονομικά στοιχεία, ἑάν εἶναι λιγότερες θά μοιραστεῖ ισόποσα.

Ἡ παροῦσα θά ἀναρτηθεῖ στούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως Πρεβέζης στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  στό  e-mail (imnp.gr) – ἀνακοινώσεις, καί στήν ἱστοσελίδα τῆς Περιφέρειας (www.apdhp-dm. gov.gr).

Τά ἀποτελέσματα τῆς συνεδρίασης ἐπιλογῆς τῶν οἰκογενειῶν θά ἀποσταλοῦν πρός ἔγκριση στήν Ἀποκεντωμένη Διοίκηση Ἠπείρου-Δυτικῆς Μακεδονίας καί στό κέντρο Κοινωνικῆς Προνοίας Περιφ. Ἠπείρου, παράρτημα προστασίας παιδιοῦ μονάδα Κόνιτσας, παρακαλοῦμεν διά τήν ἔγκρισιν.

Διά τήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή

Ὁ Πρόεδρος

Πρωτ. Δημήτριος Φωτ. Ντούσκας

Comments are closed.