Ε΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

Τήν Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 7:00 μ.μ. στόν Ἱερό ναό Ἁγίου Βασιλείου Πρεβέζης τελέσθηκε ὁ Ε΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.Χρυσόστομος καί μίλησε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Διονύσιος Χατζηαντωνίου, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Φιλοθέης, τοῦ ὁμωνύμου προαστείου Ἀθηνῶν καί συνεργάτης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ θέμα: «Ἡ νηστεία στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας», ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε:

«Η νηστεία υπήρξε εντολή του Θεού στους ανθρώπους ως μέσο άσκησης και εγκρατείας ήδη από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Η Εκκλησία όρισε αρχικά την Τετάρτη και την Παρασκευή ως ημέρες νηστείας και αργότερα θεσμοθέτησε και άλλες περιόδους νηστειών, όπως τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας η νηστεία δεν είναι μια απλή και στείρα εμμονή στην ποιότητα και στην ποσότητα των τροφών, αλλά πρέπει να αφορά τον όλο άνθρωπο ψυχοσωματικά. Στις ακολουθίες της Α’ Εβδομάδας των Νηστειών ψάλαμε τα εξής: «Νηστείαν, οὐκ ἀποχήν βρωμάτων μόνον τελέσωμεν, ἀλλά παντός ὑλικοῦ πάθους άλλοτρίωσιν» και˙ «νηστεύοντες ἀδελφοί σωματικῶς, νηστεύσωμεν καί πνευματικῶς». Όπως λοιπόν, θα πρέπει να νηστεύσουμε από ορισμένες τροφές χαλιναγωγώντας με την αρετή της εγκράτειας το πάθος της λαιμαργίας, έτσι ταυτόχρονα θα πρέπει να νηστεύσουμε και από τα άλλα πάθη, όπως την υπερηφάνεια, την φιλαργυρία, την κατάκριση του πλησίον, τον θυμό, τις κακές επιθυμίες, το ψεύδος, την επιορκία κ.ά. Όπως τονίζουν αντίστοιχα ο Μέγας Βασίλειος και ο ιερός Χρυσόστομος, «τούτων ἔνδεια νηστεία ἐστὶν ἀληθής» και «τιμὴ νηστείας͵ οὐχὶ σιτίων ἀποχὴ͵ ἀλλ΄ ἁμαρτημάτων ἀναχώρησις».

 

 

 

 

Comments are closed.