ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ – 29 ΜΑΪΟΥ 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ

 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑÏΟΥ 2017

 

Τή Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 καί ὥρα 7:30 μ.μ. στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ὁδός Χ. Κοντοῦ 74) πραγματοποιήθηκε Ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τήν Ἅλωση τῆς Πόλης (29 Μαΐου 1453).

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσης ἀπηύθυνε χαιρετισμό καί τόνισε μεταξύ τῶν ἄλλων:

«29η Μαΐου 1453, 564 χρόνια μετά! Ἡμέρα μνήμης καί ὀδύνης καί εὐκαιρίας ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας. Ἡ 29η Μαΐου εἶναι χαραγμένη ἀνεξίτηλα στό ἐθνικό ὑποσυνείδητο ὡς ἡ πλέον ὀδυνηρή καί ἔμπονη γιά τό γένος τῶν Ἑλλήνων καί γέννησε μύθους καί θρύλους πού ἐξέθρεψαν γενεές γενεῶν.

Προηγήθηκε μια ἄλλη, ἐκείνη τῆς 13ης Ἀπριλίου 1204, πού κλόνισε συθέμελα τίς βάσεις τοῦ ὑπερχιλιετοῦς πολιτισμού τοῦ Ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους.

Ἡ τελευταῖα ὅμως ἐκθεμελίωσε τόν πολιτισμό αὐτό. Οἱ πολιτισμικές ἀξίες πού ἀνέπτυξε καί διέδωσε παρέμειναν ζωντανές καί δραστήριες στίς καρδιές τῶν ὑποδούλων Ρωμιῶν, ὡς πίστη καί ἐλπίδα καί ὁδήγησαν σέ ἐθνική ἀφύπνιση καί ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ.

Σήμερα ζοῦμε τήν παρακμή τῶν ἀξιῶν πού ἡ Ρωμανία καί ὁ ἱδρυτής τοῦ Ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους Μέγας Κωνσταντίνος καλλιέργησε.

Εἴμαστε ἐξωτερικά ἐλεύθεροι, ἀλλά ἡ ἀπειλή καραδοκεῖ εἰς τά ἔσω, προειδοποιώντας γιά μιά νέα ἅλωση, πιό ἐπικίνδυνη ἀπό τήν ἔνοπλη στρατιωτική.

Ἡ πνευματική μαλθακότητα καί ἀκηδία πού ἔφερε ἡ ἀλόγιστη καί ἄμετρη ὑπερκατανάλωση ὁδήγησε σέ ψυχική χαύνωση.

Ἡ γλῶσσα κακοποιεῖται, ἡ ἱστορία ξαναγράφεται καί τά γεγονότα ἑρμηνεύονται δολίως, κακόπιστα (συνωστισμός Σμύρνης, θυσία Σουλιωτισσῶν), οἱ ἔννοιες τῶν λέξεων διαστρέφονται, ἡ παιδεία μεταβάλλεται σέ ἀπαιδευσία παρά τήν ἐξειδίκευση, ὁ δεσμός τῆς οἰκογένειας χαλαρώνει ἔτι πλέον καί ἡ πλειονότης ἐξ ἡμῶν παρακολουθεῖ ἀπαθῶς τά δρώμενα, λές κι αὐτά ἀφοροῦν τούς ἄλλους.

Ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα ὀνομάζεται σήμερα ἐθνικισμός, ἡ ἀγάπη γιά τό θεό θρησκοληψία καί σκοταδισμός, ἡ προσκύνηση τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων, πανάρχαιο ἔθος τῆς Ἐκκλησίας μας, εἰδωλολατρεία κ. ἄ. πολλά.

Παραδοσιακές ἀξίες καταπατῶνται καί γενικῶς ὅ,τι οἰκοδομεῖ, αὐτές κρημνίζεται καί ἀποδομεῖται.

Ὅ,τι δέν χάσαμε τά 400 χρόνια δουλείας χάνεται τώρα, σέ μια ἐσωτερική ἅλωση πού ἐπισυμβαίνει μέ τή δική μας θέληση, μέ τή δική μας συγκατάθεση».

Ὁ χορός ψαλτῶν Chorus Nicopolitanus ἔψαλλε βυζαντινούς ὕμνους, ἅσματα καί θρήνους πού έχουν σχέση μέ τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης.

Ἐν συνεχεία ὁ δημοσιογράφος, ἱστορικός καί συγγραφέας κ. Γεώργιος Καραμπελιᾶς ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ν’  ἀντισταθοῦμε στή νέα ἅλωση».

Μεταξύ τῶν ἄλλων ὁ ὁμιλητής εἶπε:

» Κάθε φορά πού ἔχουμε 29 Μαΐου νά θυμόμαστε τήν ἐπέτειο αὐτή.  Διαβάζοντας τήν ἱστορία μας βλέπουμε ὅτι πρέπει νά μάθουμε νά ἀντιστεκόμαστε.

» Γιά ὀκτώ αἰῶνες οἱ Ἕλληνες πρέπει συνεχῶς νά ἀντιστέκονται, γιά νά συνεχίσουν νά ὑπάρχουν. Ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, ὅλοι οἱ μεγάλοι πόλεμοι καί συγκρούσεις στήν περιοχή μας γίνονται. Ἐδῶ ἀναδείχτηκαν οἱ μεγάλοι πολιτισμοί καί οἱ μεγάλες θρησκεῖες. Ἐδῶ ὅταν ζεῖς σ’ αὐτόν τόν τόπο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπό τήν μία πλευρά εὐλογημένος ἐάν ἀντιστέκεσαι, ἐάν ἐγκαταλειφθεῖς, τότε ἀντιμετωπίζεις αὐτή τήν πίεση πού ἔρχεται στόν τόπο μας καί ἀπό τήν Ἀνατολή καί ἀπό τή Δύση, ἀλλά ἀπό τόν Βορρᾶ καί ἀπό τον Νότο,» Ἡ ἀρχική λεηλασία τῆς Πόλης ἀπό τούς Δυτικούς το 1204 ἀποσυνέθεσε τήν αὐτοκρατορία σέ μικρά κρατίδια καί τήν ὁδήγησε στήν Ἅλωση τοῦ 1453.

» Σήμερα ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι βρισκόμαστε μπροστά σέ μία νέα Ἅλωση ὄχι σφαγῶν καί πολέμων, ἀλλά πνευματική καί οἰκονομική.

» Εἴμαστε ἕνα πολύ παλιό ἔθνος καί αὐτό προσπαθῶ νά ἀποδείξω, διότι ἄν εἴμαστε νεαρό ἔθνος, ὅπου τό κράτος ἔχει δημιουργήσει τό ἔθνος, ὅπως λέει μιά ἄλλη σύγχρονη ἀντίληψη, τότε μιᾶς καί τό κράτος μας σήμερα βρίσκεται σέ ἔνταξη σέ ὑπερεθνικούς ὀργανισμούς εὔκολα μποροῦμε νά τό διαλύσουμε.

» Ἡ νέα θεωρία πού εἶναι κυρίαρχη καί τό νέο πρόγραμμα τῆς ἱστορίας στά ἑλληνικά πανεπιστήμια ἔχει σάν κεντρικό στόχο νά δείξει πῶς δέν ὑπάρχει συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί κάνουν λόγο γιά νεοέλληνες. Ἡ σύγκριση μέ τό ἀμερικάνικο ἔθνος, πού ἔρχεται ἀπό Ἕλληνες πού διοικοῦν αὐτή τή χώρα ἀλλοιώνει τήν κοινωνική μας συνείδηση.

Αὐτό περνάει στό πρόγραμμα τοῦ βιβλίου τῆς Ἱστορίας πού ἑτοιμάζουν. Μιλοῦν γιά Κράτος-Ἔθνος, δηλαδή, τό κράτος κάνει τό ἔθνος καί ὄχι ὅτι σε κάποια στιγμή τό Ἔθνος μας ἀπέκτησε Κράτος. Αὐτή εἶναι ἡ κυρίαρχη ἄποψη, τήν ὁποία ἐμεῖς δέν πήραμε χαμπάρι. Ἔπρεπε νά φτάσει τό βιβλίο στά Δημοτικά Σχολεῖα γιά νά πάρουμε χαμπάρι ὅτι αὐτή ἡ ἄποψη εἶναι κυρίαρχη στά Πανεπιστήμια.

» Ὑπάρχει μία συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τόν Μέγα Ἀλέξανδρο μέχρι τόν Κων/νο Παλαιολόγο. Εἶναι ἡ ἱστορική συνέχεια τοῦ Ἔθνους μας καί αὐτή πρέπει νά τή διατηρήσουμε.

» Ὁ κίνδυνος τῆς ἅλωσης πού εἶναι μπροστά εἶναι πολύ βαθύτερος, ὅμως ὅλοι οἱ λαοί πού κατόρθωσαν νά ἐπιβιώσουν δημιουργικά, τό κατάφεραν μέσα ἀπό τόν «ἐκσυγχρονισμό τῆς παράδοσής» τους, δηλαδή, ἐνέταξαν τά εἰσαγόμενα δυτικά στοιχεῖα στή δική τους παράδοση.

» Ἐμεῖς διαχρονικά, κάνουμε τό ἴδιο λάθος καί εἶναι καιρός νά προχωρήσουμε σέ ἕναν ἐκσυγχρονισμό πού νά πατάει γερά στή δική μας παράδοση, χωρίς νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Ἑλληνισμός προσέφερε στόν κόσμο τήν Ὀρθοδοξία, τόν Χριστιανισμό πού συγκροτήθηκε κατ’ ἐξοχήν στό ἑλληνικό πνεῦμα» τόνισε.

Τήν ὁμιλία παρακολούθησε ο Δήμαρχος Πρεβέζης κ.Χρῆστος Μπαΐλης, ἐκπρόσωποι ἀρχῶν καί πολύς κόσμος.

 

Comments are closed.