ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΜΠΑΛΚΕΙΟΝ ΠΟΤΑΜΙΑΝΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΗΡΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ἡ Διοικητική καί Διαχειριστική Ἐπιτροπή τοῦ Εὐγηρίας Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ἐκθέτει σέ πλειοδοτική δημοπρασία δύο (2) διαμερίσματα (γκαρσονιέρες) 1ου καί 4ου ὀρόφου, ἐπιπλωμένες, ἐμβαδοῦ 30,50 τ.μ., πού εὑρίσκονται εἰς τήν Πρέβεζα καί ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀρκαδίου 9 πολυκατοικίας.

Ἡ δημοπρασία θά διενεργηθεῖ τήν 16ην Αὐγούστου 2020, μέραν Κυριακήν καί ἀπό ὣρας 11:00 ἕως 12:00 γιά τό πρῶτο διαμέρισμα, καί ἀπό ὣρας 12:30 ἕως 13:30 γιά τό δεύτερο διαμέρισμα, εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Εὐγηρίας Ἱδρύματος.

Εἰς περίπτωσιν πού αὕτη ἀποβῇ ἄγονος θά ἐπαναληφθεῖ τήν 23ην Αὐγούστου 2020, ἡμέραν Κυριακήν καί τίς ἴδιες ὧρες μέ τούς αὐτούς ὅρους καί εἰς τόν ἴδιον χῶρον.

Ἡ χρονική διάρκεια τῆς μισθώσεως γιά τό καθένα διαμέρισμα θά εἶναι πέντε (5) ἔτη.

Τό μίσθωμα θά εἶναι μηνιαῖον.

Ἡ τιμή ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας ὁρίζεται εἰς 170,00 €, γιά τό κάθε διαμέρισμα.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά πρέπει νά καταβάλουν ὡς ἐγγύησιν συμμετοχῆς στή δημοπρασία ποσόν ἲσον πρός τό 1/10 τῆς ἀρχικῆς τιμῆς τοῦ ἐτησίου μισθώματος, ἤτοι 204,00 €.

Πληροφορίες γιά τούς ὅρους τῆς δημοπρασίας στό Γραφεῖον τοῦ Εὐγηρίας Ἱδρύματος τίς ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὥρες ἀπό 9:30 ἕως 11:30 καί στό τηλέφωνο 26820 22304.

Ἐκ τοῦ Εὐγηρίας Ἱδρύματος

Comments are closed.