ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι.Π.Ε. Ι.Α.ΑΘΗΝΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία ξεκίνησε τήν Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης στήν Πρέβεζα, τό νέο ἐπιμορφωτικό πρόγραμμα ὑπό τόν τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ», πού ὑλοποιεῖται ἀπό τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπής Ἀθηνῶν σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, στό πλαίσιο τῆς συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης τοῦ Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ τῆς Ἐκκλησίας – Ἀνάπτυξη Ἀνοιχτῶν Διαδικτυακῶν Μαθημάτων» (κωδικός ΟΠΣ 5073422) τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ προγράμματος «Ἀνάπτυξη Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ, Ἐκπαίδευση καί Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Κατά τήν ἐναρκτήρια συνάντηση τοῦ προγράμματος, πού πραγματοποιήθηκε στόν ὡς ἄνω χῶρο, τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμός καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χαιρέτησε τήν ἔναρξη τοῦ νέου αὐτοῦ ἐπιμορφωτικοῦ προγράμματος, παρουσιάζοντας σέ γενικές γραμμές τό σκοπό τῆς ὑλοποιήσεώς του καί τήν ὠφέλεια πού θά προκύψει μετά τήν ὁλοκλήρωσή του τόσο γιά τούς συμμετέχοντες κληρικούς καί λαϊκούς, ὅσο καί γιά τήν εὐρυθμότερη λειτουργία τῶν Ἐνοριῶν ἀλλά καί τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως στό διοικητικό καί διαχειριστικό πεδίο. Κλείνοντας ἐξέφρασε δοξολογική εὐχαριστία πρός τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, ἐνῶ εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο Β΄, Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ι.Π.Ε. καί τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Θεολόγο Ἀλεξανδράκη, Διευθυντή τοῦ Ι.Π.Ε. γιά τήν μοναδική εὐκαιρία πού παρέχεται μέσῳ τῶν ἐπιμορφωτικῶν προγραμμάτων τοῦ Ι.Π.Ε. στούς Κληρικούς καί Λαϊκούς συνεργάτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως νά ἐμπλουτίσουν τίς γνώσεις του γενικότερα καί εἰδικότερα στά πολύ σημαντικά θέματα τῆς διοικήσεως καί τῆς ὀργανώσεως τῆς Ἐνορίας.

Στή συνέχεια, τόν λόγο ἔλαβε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θεολόγος Ἀλεξανδράκης, Διευθυντής τοῦ Ι.Π.Ε., ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τή συνεργασία μέ τό Ι.Π.Ε. καί τή δυνατότητα πού προσφέρει στούς κληρικούς, μέσῳ τῆς διά βίου μάθησης καί ἐκπαίδευσης, νά ἐπιμορφωθοῦν καί νά ἐνισχυθοῦν στήν ἀντιμετώπιση τῶν πρακτικῶν θεμάτων τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς. Ὁ π. Θεολόγος εὐχαρίστησε ἐπίσης τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί Συντονιστή τοῦ προγράμματος, Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Σίμωνα Δημογέροντα γιά τήν ἄριστη συνεργασία καί τή βοήθειά του στήν ὀργάνωση τοῦ προγράμματος. Ἔπειτα παρουσίασε τούς στόχους τοῦ προγράμματος, καί προέβη στή διδασκαλία τῆς ὑποενότητας μέ τόν τίτλο: Δραστηριότητες Ἱεροῦ Ναοῦ.

Σύμφωνα μέ τόν προγραμματισμό εἰσηγήσεις θά παρουσιάσουν οἱ κάτωθι:

Πανοσ. Ἀρχιμ. Θεολόγος Ἀλεξανδράκης,  Δρ. Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α., LLB-LLM Νομικῆς, Διευθυντής Ι.Π.Ε., Ἱεροκήρυκας Ι.Α.Α. — «Δραστηριότητες Ἱεροῦ Ναοῦ».

Πανοσ. Ἀρχιμ. Σεβαστιανός Σωμαράκης, Δρ. Κανονικοῦ Δικαίου καί Ὑφηγητής Παν/μίου Στρασβούργου, Γραμματέας τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Προϊστάμενος Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Λεωφ. Βουλιαγμένης Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν — «Ἡ Ἐκκλησία ὡς Ν.Π.Δ.Δ. – Καταστατικός Χάρτης. Νόμοι καί Κανονισμοί πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησία».

Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀθανάσιος Κοσμᾶς, Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱ.Μ. Λευκάδος καί Ἰθάκης, Μaster Θεολογίας, Master Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων καί Ὀργανισμῶν Πανεπ. Ἰωαννίνων — «Διοίκηση ἐνορίας».

κ. Παναγιώτης Φραγκᾶκος, Θεολόγος (MA) – Ἱερά Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καί Μαραθῶνος — «Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο».

Αἰδεσ. Πρωτ. Σωτήριος Μανωλόπουλος, Θεολόγος – Προϊσταμένος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Βασιλείου Βραχνέϊκων τῆς Ἱ.Μ. Πατρῶν. —  «Οἰκονομικά Ἱεροῦ Ναοῦ».

Αἰδεσ. Πρωτ. Ἐλευθέριος Χαραλαμπίδης, Δρ. Θεολογίας, Ἐκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, Ἐφημέριος Ἱ. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας — «Ψηφιακή συμβολή».

Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰωάννης Περιστερίδης, Χημικός Μηχανικός Msc, Θεολόγος ΜΑ, Ἐφημέριος Ἱ.Μ. Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως – Ὑπάλληλος Ε.Κ.Υ.Ο. — «Ἀρχεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ».

Μέ τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ προγράμματος θά πραγματοποιηθεῖ ἀνακεφαλαίωση καί ἡ προβλεπόμενη διαδικασία ἀξιολόγησης ἀπό τόν π. Θεολόγο Ἀλεξανδράκη.

Comments are closed.