ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 Κάνουμε γνωστό ὅτι θά ἀρχίσουν μαθήματα πρακτικοῦ τμήματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Τά μαθήματα θά γίνονται κάθε Δευτέρα καί Τετάρτη ὥρα 6 – 7 μ.μ. στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Καλοῦμε ὅλους τούς ἐνδιαφερομένους νά προσέλθουν καί νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα τῆς μουσικῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Πληροφορίες:

Γεώργιος Ἀλεφραγκῆς 6979206535         

Χριστίνα Ἀντωνίου 6972293387

Comments are closed.