ΕΟΡΤΗ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΔΙΑΛΑΜΨΑΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη πάντων τῶν ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾷ Μητροπόλει διαλαμψάντων Ἁγίων. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023 τελέσθηκε Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, χοροστατήσαντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου.

Ὁμιλητής ἦταν ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. π. Δημήτριος Μπόκος ὁ ὁποῖος ἀφοῦ παρουσίασε τούς ἑρταζομένους τοπικούς ἁγίους προχώρησε στήν ἔννοια τῆς ἁγιότητος. Εἶπε ὅτι «ἡ ἁγιότητα κατακτᾶται βῆμα – βῆμα καί ὅτι αὐτό πού ἔκαναν οἱ ἅγιοι ἧταν ὅτι πῆραν στά σοβαρά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἔβαλαν σκοπό τους νά τηρήσουν μέ ὅση περισσότερη συνέπεια μποροῦσαν τίς ἐντολές Του. Ἀρχίζοντας ἀπό τά εὐκολότερα. Ἀπό αὐτά πού ἔνιωθαν πώς ἦταν στό μέτρο τῶν δυνάμεών τους. Καί προχωρώντας βαθμηδόν στά δυσκολότερα. Ἔτσι ἔφτασαν κάποια στιγμή νά κάνουν πράγματα σχεδόν ἀδιανόητα γιά μᾶς».

Ἐν συνεχείᾳ ἀνέφερε ὅτι ἡ ἁγιότητα κατορθώνεται ζῶντας τήν ἐν Χριστῷ ζωή μέ ἀνεκτικότητα καί συγχωρητικότητα γιά τόν πλησίον. Συγκεκριμένα ἀνεφέρθη σέ περίπτωση μάρτυρος Ἐπισκόπου ὁ ὁποῖος λίγο πρίν ἀπό τόν θάνατό του, κατά τή διάρκεια μιᾶς ἐκ τῶν σταλινικῶν ἐκκαθαρίσεων εἶπε ὅτι: «Θά ἔρθει κάποια μέρα, πού ὁ μάρτυρας θά σταθεῖ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, ὑπερασπίζοντας τούς διῶκτες του καί θά πεῖ: «Κύριε, ἔδωσα συγχώρηση στό ὄνομά Σου καί διά τοῦ παραδείγματός Σου. Δέν ἔχεις πλέον ἐναντίον τους καμία ἀξίωση».


Τήν κυριώνυμο ἡμέρα Κυριακή 5 Νοεμβρίου ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ τελέσθηκε Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργήσαντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία μεταξύ ἄλλων εἶπε:

«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσε ὁ Κύριος, πάντα τά θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς» (πρός χάριν δηλαδή τῶν ἐναρέτων καί εὐσεβῶν ὁ Κύριος πραγματοποιεῖ θαυμαστά ἔργα· ὅλες οἱ ἀποφάσεις του γι᾿  αὐτούς πού τηροῦν τό θέλημά Του, εὑρίσκονται ἀνάμεσά τους).

Καί πράγματι μεγάλα καί θαυμαστά ἐπιτελεῖ ὁ Θεός πρός χάριν τῶν ἁγίων Του καί δέν ἐννοοῦμε μόνο τά θαύματα, ἀλλά καί τήν ἰσχύ τῶν πρεσβειῶν τους πού εἶναι ἱκανές νά μεταβάλουν, νά μετατρέψουν τίς ἀποφάσεις Του». Σέ ἄλλο σημεῖο τόνισε: «Ἐάν προβάλονται οἱ ἅγιοι τοῦτο γίνεται πρός μίμηση. Οἱ ἅγιοι εἶναι τά ἀληθῆ καί αἰώνια πρότυπα γιά νά προβάλονται στούς πιστούς ὅλων τῶν αἰώνων, γιά νά δείχνουν κατά πόσο βιώνεται τό Εὐαγγέλιο».

Οἱ Ἅγιοι γίνονται οἱ ζωντανές εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, πού ὁδηγοῦν ἄλλους στό δρόμο τῆς λύτρωσης. Εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῆς ἐντολῆς «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμί». Δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, κατά τόν Ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς, παρά τό πραγματούμενο ἀνά τούς αἰῶνας  Εὐαγγέλιο.

Ἡ ἁγιότητα βεβαίως εἶναι ὁ σκοπός τῆς ὑπάρξεώς μας. Γι᾿ αὐτό δημιουργηθήκαμε. Καί ἡ μεγάλη τραγωδία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀποτυχία  αὐτῆς τῆς πραγματώσεως…».        

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθη ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού ἀφοροῦσε στήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια, καθώς ἡ Κυριακή αὐτή ἦταν ἀφιερωμένη σέ αὐτή.

Παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Πρεβέζης, ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, καθώς καί οἱ Πρόεδροι τῶν Συλλόγων Πολυτέκνων καί Τριτέκνων  Ν. Πρεβέζης.   


Comments are closed.