ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ONΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

Τά ὀνομαστήριά του ἑόρτασε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Πρεβέζης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος τήν Κυριακή 12 καί τήν Δευτέρα 13 Νοεμβρίου ἐ.ἔ.
Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας δισαρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατήσαντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου καί συγχοροστατήσαντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Καλλινίκου. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε ὅτι, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δέν ἦταν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἦταν ἄνθρωπος ἀγγελοειδής. Εἶχε νικήσει τόν θάνατο. Ἔδωσε τήν ὁμολογία τῆς πίστεως σέ δύσκολες ἐποχές, ἔζησε τό μυστήριο τῆς σταύρωσης καί τῆς ἀνάστασης γιατί ἡ ζωή του ἦταν ταυτισμένη μέ τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριο. Ἦταν τό ἀπαύγασμα τῆς οἰκουμένης. Σέ ἄλλο σημεῖο τόνισε ὅτι ὁ χριστιανός εἶναι πλασμένος νά εἶναι ἀθάνατος. Στό Βάπτισμα παίρνουμε τό ὄνομα πού μᾶς ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία καί αὐτό ἑορτάζουμε. Ἐν συνεχείᾳ εὐχήθηκε στόν Σεβασμιώτατο νά μιμεῖται τόν Ἅγιό του, τοῦ ὁποίου φέρει τό ὄνομα, ὁ σταυρός τῆς ἀρχιερωσύνης πού σηκώνει νά γίνεται ἐλαφρύτερος καί νά ἀξιωθεῖ καί ἐκεῖνος καί ὅλοι μας νά βρεθοῦμε στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ τελέσθηκε ἡ πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργήσαντος τοῦ ἑορτάζοντος Μητροπολίτου μας καί συλλειτουργήσαντος τοῦ Σεβα-σμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε ἐπιγραμματικά στά πολλά χαρίσματα καί στήν μοναδική προσφορά τοῦ Μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας, Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὅπως, στόν πύρινο λόγο του καί στίς θεόπνευστες ἑρμηνεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς, στήν φιλανθρωπία καί τήν ἱεραποστολή, στήν συγγραφή τῶν εὐχῶν τῆς Θείας Λειτουργίας καί στήν Ἐκκλησιολογία.
Ὅλα αὐτά τά χαρίσματα, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ὀφείλονταν στήν ἀγάπη τῆς μητρός του Ἀνθούσας, ἡ ὁποία χήρα εἴκοσι ἐτῶν, τόν ἀνέθρε-ψε ἐν παιδείᾳ καί νουθεσία Κυρίου, στήν θύραθεν μόρφωσή του, καί στήν μοναχική καί ἐρημητική του ἄσκηση.
Στήν συνέχεια τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἦταν χρυσός στό στόμα γιατί πρῶτα ἦταν χρυσός στήν καρδιά.
Αὐτά τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἶναι δύ-σκολο γιά ἕναν Ἐπίσκοπο νά τά ἔχει, ἀλλά τουλάχιστον πρέπει νά τά ἀναπληρώσει μέ τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί τήν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία.
Τέλος ἀναφερόμενος στόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη μας κ. Χρυσό-στομο, εἶπε ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος διαθέτει αὐτό τό ἐκκλησιαστικό φρόνη-μα, πρός μίμηση, τήν γνώση καί ἐργατικότητα καί ἄλλα πολλά χαρίσμα-τα μέ τά ὁποῖα ποιμαίνει τήν Ἐκκλησία τῆς Πρεβέζης ἐδῶ καί ἕνδεκα χρόνια.
Συμπροσευχόμενος ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος παρέστη ὁ Σεβασμιώ-τατος Μητροπολίτης Ἠλείας καί Ὠλένης κ. Ἀθανάσιος, ὁ ὁποῖος στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπηύθηνε ἑόρτιες εὐχές πρός τόν ἑορτάζο-ντα Ποιμενάρχη μας.
Τίς εὐχές τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν ἀρχῶν μέ πρῶτο τόν Δήμαρχο Πρεβέζης κ. Νικολάο Γεωργάκο καί τῶν πιστῶν δέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου, τούς ὁποίους καί εὐχαρίστησε γιά τήν τιμητική τους παρουσία.

Comments are closed.