ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Μέ πολλή χαρά, μέ αἰσθήματα ἀγάπης καί σεβασμοῦ καί βαθειά συγκίνηση ἡ Ἱερά Ἀποστολική Μητρόπολις Νικοπόλεως καί Πρεβέζης καί ὁ Δῆμος Πρέβεζας ὑποδέχθηκαν καί φιλοξένησαν γιά δεύτερη φορά μετά ἀπό 25 χρόνια τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο τόν Α’, κατά τό διήμερο 27 καί 28 Ἰουνίου 2024.

Ὁ Παναγιώτατος συναναστράφηκε μαζί μας γιά δύο ὁλόκληρες ἡμέρες, περπάτησε στά μέρη μας, εὐλόγησε τίς οἰκογένειές μας, τά ἔργα μας, τόν τόπο μας, ἐνδιαφέρθηκε γιά ὅλους ἐμᾶς καί μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι θά εἴμαστε πάντοτε στίς προσευχές του. Μέ ταπεινό φρόνημα δέχθηκε τίς τιμές πού τοῦ ἀποδόθηκαν καί ἀπό τή Μητρόπολη καί ἀπό τό Δῆμο, ἔχοντας ὁ ἴδιος ἀπόλυτη ἐπίγνωση ὅτι ἀποβαίνουν στόν δισχιλιετῆ καί πλέον ἱερό καί ἱστορικό θεσμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καί ὄχι στό πρόσωπό του. Εὐχαρίστησε πολλές φορές γιά ὅλη τήν ἐπίσημη ὑποδοχή καί τήν φιλοξενία, ἀνταπέδωσε τήν ἀγάπη μας καί ἔφυγε γεμᾶτος δύναμη γιά νά συνεχίσει τό εὐθυνοφόρο καί δύσκολο ἔργο του.

Στόν ἀπόηχο λοιπόν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε ὅλους, ὅσοι συνέβαλαν ὥστε νά στεφθεῖ μέ ἐπιτυχία ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψη, μέ πρῶτο τόν Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Νικόλαο Γεωργᾶκο καί τούς συνεργάτες του, γιατί ἀνέλαβαν τήν συνδιοργάνωση τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ διημέρου καί τήν παντός εἴδους στήριξη. Ἐπίσης τήν Περιφέρεια Ἠπείρου, τήν Π.Ε. Πρέβεζας, τήν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Πρέβεζας καθώς καί ὅλες τίς πολιτικές, στρατιωτικές, ἀστυνομικές, πυροσβεστικές, λιμενικές καί λοιπές ἀρχές τοῦ τόπου μας, οἱ ὁποῖες στά πλαίσια τῶν ἁρμοδιοτήτων τους προσέφεραν τά μέγιστα, ὅπως ἐπίσης τούς σπουδαστές καί τίς σπουδάστριες τῆς Ἀκαδημίας Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Πρέβεζας. Εὐχαριστίες ἐπίσης ὀφείλονται στήν Λ.Ε.Κ. Πρέβεζας, τόν Χορό Ψαλτῶν τῆς Μητροπόλεώς μας Chorus Nicopolitanus, τίς Χορωδίες τῆς Πρέβεζας ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ, ΑΡΜΟΝΙΑ καί παραδοσιακή τοῦ Δημοτικοῦ Ὠδείου ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, τήν Φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ, καί σέ κάθε ἄλλον ἐπαγγελματία καί ἐθελοντή.

Ἰδιαίτερη μνεία ὀφείλει νά γίνει στό ἔργο τῆς διαμορφώσεως τοῦ περιβάλλοντος χώρου τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀποστόλων καί τό κατασκευασθέν προσφάτως σέ αὐτόν Ἱερό Προσκυνητάριο τοῦ ἱδρυτοῦ  τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, τό ὁποῖο ἐγκαινίασε ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης. Τό ἔργο αὐτό πραγματοποιήθηκε μέσω ἐπιχορήγησης ἀπό τό ΕΣΠΑ μέ συγχρηματοδοτούμενους πόρους τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ὀφείλονται λοιπόν εὐχαριστίες στό Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ γιά τήν ἔνταξη τοῦ ἔργου τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2021, τόν κ. Δημήτριο Παππᾶ, Πολιτικό Μηχανικό, Ἀνάδοχο τοῦ ἔργου, τόν κ. Νικόλαο Σακκᾶ, πού ἐκτέλεσε ἔντεχνα τίς ἐργασίες μέ ὁλόκληρο τό συνεργεῖο του, τήν κ. Χρυσάνθη Ἀναγνώστου, Ἀρχιτέκτονα, Μελετήτρια καί  Ἐπιβλέπουσα, τόν κ. Κωνσταντῖνο Τσούτση, Ἀρχιτέκτονα, Προϊστάμενο τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Μητροπόλεώς μας, καθώς καί σέ ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου ἀπό τῆς ἐντάξεώς του τό 2021 μέχρι καί τῆς παραδόσεώς του τόν Δεκέμβριο τοῦ 2023.

Comments are closed.