ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τό Καραμάνειο Νηπιαγωγεῖο θά δεχθεῖ αἰτήσεις γιά τήν πρόσληψη μιάς ἤ ἑνός ἐκπαιδευτικοῦ Ἀγγλικῆς γλώσσας, ΠΕ.06, πού νά εἶναι ἐγγεγραμμένος/η στόν πίνακα ἰδιωτικῆς ἐκπαίδευσης γιά νά διδάξει στό πρόγραμμα “Εἰσαγωγή τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσας στήν προσχολική ἐκπαίδευση”, μέ σύμβαση ἐργασίας ἀορίστου χρόνου, μέ τετράωρη ἀπασχόληση τήν ἑβδομάδα, καί μέ ἀποδοχές πού προβλέπονται ἀπό τόν Νόμο.

Οἱ αἰτήσεις μποροῦν νά κατατίθενται ἀπό 7 Σεπτεμβρίου 2022 ἡμέρα Τετάρτη, κάθε Δευτέρα – Τετάρτη καί Παρασκευή καί ὧρες 11.0013.00 στά Γραφεῖα τοῦ Κληροδοτήματος (ἄνωθεν Βιβλιοπωλείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως) τηλ. 26820-29056.

Ἡ τελική ἐπιλογή θά γίνει στίς 30 Σεπτεμβρίου 2022 ἡμέρα Παρασκευή καί ὥρα 12.00 μ. ἀπό τήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή τοῦ Κληροδοτήματος, κατόπιν συνεντεύξεως κάθε ὑποψηφίου/ας.

Ἐκ τοῦ Kληροδοτήματος Καραμάνη

Comments are closed.