Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-3062

Comments are closed.