ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Μαθητές τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Πρέβεζας ἐπισκέφθηκαν τήν Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἔψαλαν τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς μαθητές καί τούς καθηγητές πού τούς συνόδευαν καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν πάντοτε τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στήν καρδιά τους καί νά ἔχουν πρόοδο καί ἐπιτυχία στούς στόχους τους.

Comments are closed.