ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Μαθητές τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Πρέβεζας ἐπισκέφθηκαν σήμερα Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου ἐἔ. τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἔψαλαν τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν.

           Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς μαθητές καί τούς καθηγητές πού τούς συνόδευαν καί τούς εὐχήθηκε ὁ Χριστός νά εὐλογεῖ τήν ζωή τους καί νά τούς χαρίζει ὑγεία καί φωτισμό γιά νά ἔχουν πρόοδο στά μαθήματα τοῦ σχολείου τους.

Comments are closed.