ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ «ΟΡΦΕΑΣ»

Μαθητές τοῦ 4ου Γυμνασίου Πρέβεζας ἐπισκέφθηκαν τήν  Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου ἐἔ. τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἔψαλαν τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν.

           Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς μαθητές καί τούς καθηγητές πού τούς συνόδευαν καί τούς εὐχήθηκε ὁ Χριστός νά εὐλογεῖ τήν ζωή τους, νά ἔχουν πρόοδο στή ζωή τους καί ἐπιτυχία στούς στόχους τους.

Τήν ἑπομένη ἡμέρα 23 Δεκεμβρίου ἡ Φιλαρμονική Πρέβεζας «ΟΡΦΕΑΣ» ἀπέδωσε τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν μαέστρο καί τά μέλη τῆς Φιλαρμονικῆς καί τούς εὐχήθηκε εὐφρόσυνα Χριστούγεννα καί εὐλογημένο τό νέο ἔτος.

Comments are closed.