ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Μαθητές τοῦ 4ου Γυμνασίου Πρέβεζας ἔψαλαν τά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων τήν Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος τούς εὐχαρίστησε καί τούς εὐχήθηκε γιά τίς ἅγιες ἡμέρες πού ἔρχονται.

Comments are closed.