ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Τό πρόγραμμα Κατασκήνωση μέ παιδιά καί Γονεῖς-Πρέβεζα 2023 πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 στήν Ἁγία Τριάδα Πρέβεζας ἀπό τό πρωί στίς 8.00 μέχρι τίς 14.30.

Σέ συνέχεια τῆς καλοκαιρινῆς κατασκήνωσης οἱ γονεῖς καί τά παιδιά πού συμμετεῖχαν εἶχαν τήν δυνατότητα νά περάσουν μία κατασκηνωτική ἡμέρα στό χῶρο τῆς κατασκήνωσης, μέ τό ἴδιο πρόγραμμα πού εἶχαν τά παιδιά τους τό καλοκαίρι. Ἔτσι γνώρισαν ἀπό κοντά τό πρόγραμμα, τό χῶρο καί τά πρόσωπα πού εἶχαν τήν εὐθύνη τῶν παιδιῶν τους.

Στό πρόγραμμα αὐτό παρέστη καί εἶχε ἐποικοδομητικό διάλογο μέ τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος σέ θέματα διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους.

Παράλληλα, οἱ συμμετέχοντες Ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τῆς Πρέβεζας μαζί μέ τούς βοηθούς κατηχητές τους ἀλλά καί μέ τόν Σεβασμιώτατο μπόρεσαν νά γνωριστοῦν μέ τούς γονεῖς καί τά παιδιά ὥστε νά παρουσιάσουν τό πρόγραμμα τῆς χειμερινῆς περιόδου γιά τό κατηχητικό τους, νά ἀπαντήσουν σέ τυχόν ἀπορίες τῶν γονέων ἀλλά καί νά προγραμματίσουν τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα πού θά τούς διευκολύνει νά πραγματοποιεῖται τό κατηχητικό τῆς ἐνορίας.

Comments are closed.