ΛΗΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ

Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκίνησης ὁλοκληρώθηκε τήν Δευτέρα 23 Μαΐου τό πρῶτο διά ζώσης ἐπιμορφωτικό πρόγραμμα 56 διδακτικῶν ὡρῶν πού διοργάνωσε τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἁρχιεπισκοπῆς Αθηνῶν μέ τίτλο: «Λατρεία καί πολιτισμός στήν σύγχρονη ζωή (λειτουργική-τελετουργική)».

          Ἡ τελευταία συνάντηση τοῦ προγράμματος ξεκίνησε τό πρωί μέ ἐκπαιδευτική Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου βάσει τῶν ὅσων προβλέπονται στό ἐπιμορφωτικό πρόγραμμα, πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Πρεβέζης. Τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Θεολόγος Ἀλεξανδράκης, Ἀναπληρωτής Διευθυντής τοῦ Ι.Π.Ε., συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Λειτουργικῆς στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτου Σκαλτσῆ καί τῶν ἐπιμορφουμένων Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

          Στή συνέχεια μετέβησαν στό Πνευματικό Κέντρο της Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅπου πραγματοποιήθηκαν οἱ ἑξῆς εἰσηγήσεις ἀπό τόν κ. Σκαλτσῆ καί τόν π. Θεολόγο: «Θείες Λειτουργίες Ἰωάννου Χρυσοστόμου καί Μεγάλου Βασιλείου (Βυζαντινή Παράδοση)», «Ἀκολουθίες Παρακλητικῶν Κανόνων καί Ἀκαθίστου Ὕμνου», «Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ (Μικροῦ καί Μεγάλου)» καί «Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος καί τοῦ Μεσονυκτικοῦ». Κατά τήν διάρκεια τῶν εἰσηγήσεων ἐτέθησαν ἐρωτήματα ἀπό τούς συμμετέχοντες.

          Στή συνέχεια ὁ π. Θεολόγος ἀνακεφαλαίωσε τά βασικά θέματα πού ἀναπτύχθηκαν κατά τήν ὑλοποίηση τοῦ προγράμματος ἑστιάζοντας σέ βασικά λειτουργικά θέματα πού ἀπασχολοῦν τούς κληρικούς στίς μέρες μας καί προχώρησε στή διαδικασία ἀξιολόγησης τοῦ προγράμματος.

          Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε θερμές εὐχαριστίες πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ὡς Πρόεδρο τοῦ Ι.Π.Ε., ὁ ὁποῖος ἔδωσε τή δυνατότητα στούς κληρικούς τῆς Μητροπόλεως νά λάβουν μία πολύ σημαντική ἐπιμόρφωση καί νά ἐνισχυθοῦν στά ἱερατικά τους καθήκοντα.

          Ἀκολούθως εὐχαρίστησε τόν π. Θεολόγο γιά τήν συνεχή παρουσία του στίς τρεῖς διά ζώσης ἐπιμορφωτικές ἡμερίδες, τόν κ. Σκαλτσῆ, ὁ ὁποῖος μέ τόν ἔγκριτο ἀκαδημαϊκό του λόγο συνέβαλε στήν ἐπιμόρφωση τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως καί τόν κ. Γεώργιο Φίλια, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε στήν πρώτη ἐπιμορφωτική ἡμερίδα.

Comments are closed.