ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΖΟΥΣΗΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ