ΜΗΝΥΜΑ Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Σχολικῆς Χρονιᾶς.

ΜΗΝΥΜΑ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης

ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Σχολικῆς Χρονιᾶς.

 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες πού ἔγιναν τό καλοκαίρι στό Ρίο τῆς Βραζιλίας συμμετεῖχαν ἀθλητές ἀπό ὅλο τόν κόσμο και τήν πατρίδα μας. Ὅπως θά μάθατε πήραμε συνολικά ἕξι μετάλλια. Ἡ ἑλληνική ἀποστολή ἐφυγε ἀπό τήν Βραζιλία μέ τρία χρυσά, ἕνα ἀσημένιο καί δύο χάλκινα.

Θά εἴδατε τή στιγμή πού στεφανώνεται κάποιος Ὀλυμπιονίκης καί τοῦ περνοῦν στό λαιμό τό μετάλλιο. Τή στιγμή αὐτή δημιουργεῖται ἕνα κλῖμα ἐνθουσιασμοῦ καί χαρᾶς, ἀκούγονται χειροκροτήματα καί παίζει ὁ ἐθνικός ὕμνος τῆς χώρας του. Εἶναι μιά στιγμή πού τόν νικητή κυριεύει ὁλοκληρωτικά ἡ χαρά τῆς νίκης. Εἶναι ὁ νικητής τοῦ ἀγώνα.

Ὅμως πρέπει νά γνωρίζετε πώς ἡ χαρά αὐτή εἶναι ἀποτέλεσμα κόπων, στερήσεων καί μεγάλων ἀγώνων. Ἄραγε πόσες ὧρες προπονήσεων χρειάστηκαν, πόσος ἱδρώτας; Ὅμως ὁ ἀγώνας αὐτός τοῦ χάρισε τή χαρά τῆς νίκης, τόν ἔκανε ἥρωα, πρόσωπο θαυμασμοῦ.

Τή νέα αὐτή χρονιά μπαίνετε καί σεῖς σ’ἕνα στίβο. Στό στίβο τῆς γνώσης, τῆς μελέτης καί τῆς σπουδῆς. Στό στίβο γιά μιά ἐπιτυχημένη ζωή, γιά ἕνα καλύτερο αὔριο, ἀλλά καί γιά ἕνα ὁλοκληρωμένο χαρακτῆρα.

Ὁ ἀγώνας δέν εἶναι πάντα εὔκολος. Οὔτε ὅλοι εἶναι προσοντοῦχοι. Οἱ περισσότεροι προσπαθοῦν. Αὐτό ὅμως δέν πρέπει νά ἀποτελεῖ γιά σᾶς ἐμπόδιο. Ἀρκεῖ νά θελήσετε,νά ἀποφασίσετε καί νά προσπαθήσετε.

Μαθητές χωρίς καλή ἐπίδοση ἦταν ὁ Νεύτωνας, ὁ Ἀϊνστάϊν, ὁ Τσῶρτσιλ, ὁ Παστέρ. Τελικά ὅμως τά ὀνόματά τους συνδέθηκαν μέ τήν ἐπιστήμη, τήν πολιτική, τήν ἐξύψωση τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἡ ἐμπειρία τῆς ζωῆς διδάσκει πώς:

  • Γιά νά φθάσεις κάπου, πρέπει νά προσπαθήσεις!
  • Γιά νά ἀνεβεῖς μιά βουνοκορφή, πρέπει νά ἱδρώσεις.
  • Γιά νά αἰσθανθεῖς χαρά ἀληθινή, θά δοκιμάσεις καί λύπες.

Ἡ ζωή ἀπαιτεῖ ἕνα συνεχῆ ἀγώνα. Μέ θάρρος, καρτερία, ὑπομονή.

Ρώτησαν ἕνα νέο πού ἀγωνιζόταν γιά τή διαμόρφωση τοῦ χαρακτῆρα του πῶς πέρασε τήν ἡμέρα του. Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε, ὅτι εἶχε πολλή δουλειά νά κάνει. Νά φυλάξει δύο γεράκια, νά συγκρατήσει δύο ζαρκάδια, νά γυμνάσει δύο κυνηγετικά σκυλιά, νά νικήσει ἕνα φίδι, νά δαμάσει μιά ἀρκούδα καί νά περιποιηθεῖ ἕναν ἄρρωστο.

-Τι εἶναι αὐτά πού λές; ρωτάει ὁ ἄνθρωπος παραξενεμένος.

Ὁ νέος ἐξηγεῖ:

  • Τά δύο γεράκια εἶναι τά μάτια μου πού πρέπει ἀδιάκοπα νά προσέχω.
  • Τά δύο ζαρκάδια εἶναι τά πόδια μου πού χρειάζεται νά ρυθμίζω τό βῆμα τους, ὥστε νά βρίσκονται πάντα σέ σωστό δρόμο.
  • Τά δύο κυνηγετικά σκυλιά εἶναι τά χέρια μου πού τά ὑποχρεώνω νά ἐργάζονται πάντα τό καλό.
  • Τό φίδι εἶναι ἡ γλῶσσα μου πού ἔχει ἀνάγκη νά τή χαλιναγωγῶ.
  • Ἀρκούδα εἶναι ἡ καρδιά μου πού πρέπει νά τῆς δαμάζω τόν ἐγωϊσμό καί τά ἄτακτα αἰσθήματα.
  • Ἄρρωστο εἶναι τό σῶμα μου, μέ τά ἐλαττώματα καί τίς ἀδυναμίες του, πού θέλει συνεχῆ ἐπαγρύπνηση, γιά νά μή προσβληθεῖ ἀπό τίς θανατηφόρες ἀρρώστιες τῆς φιληδονίας, τῆς κακίας, τῆς τεμπελιᾶς.

Ἐπίσης πρέπει νά ξέρετε ὅτι μεγάλη σημασία στήν ἐπιτυχία τοῦ ἀγώνα ἔχει τό ξεκίνημα, αὐτό πού λέμε ἡ καλή ἀρχή.

Ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος Πλάτων τόνιζε: «Ἀρχή παντός ἔργου μέγιστον», δηλ. σέ κάθε ἔργο τό πιό βασικό εἶναι ἡ ἀρχή, τό ξεκίνημα.

Ἕνας Ὀλυμπιονίκης ὁμολόγησε: «Ἔφυγα γρήγορα κι’αὐτό μέ ἔκανε νά κόψω πρῶτος τό νῆμα. Ἦταν ἡ καλύτερη ἐκκίνηση τῆς ζωῆς μου».

Ἔτσι λοιπόν, ὅταν ξεκινᾶς σωστά, τότε σίγουρα ἔχεις τίς προϋποθέσεις τῆς ἐπιτυχίας. Καί σωστά ξεκινᾶς ὅταν ἔχεις ἕνα σωστό ὅραμα καί ἕνα καλό πρόγραμμα γιά νά τό πραγματοποιήσεις.

Σᾶς εὔχομαι μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, καλό ξεκίνημα γιά τήν κατάκτηση τῆς επιτυχίας μέ τήν συμπαράσταση καί βοήθεια τῶν γονέων καί καθηγητῶν σας πού μοχθοῦν καί κοπιάζουν γιά σᾶς.

Μέ πατρικές εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

   ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

 

Comments are closed.