Τό  Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ κ. Χρήστου Ζήση εἰς τόν ἐν Παντοκράτορι Πρεβέζης Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τήν δέ ἑπόμενην ἡμέρα 13 Δεκεμβρίου ἐ.ἒ., Κυριακή τῶν Προπατόρων εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου Ἀρχαγγέλου Πρεβέζης, ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία του.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μεταξύ ἂλλων, ἀναφέρθηκε στό γεγονός ὅτι  ζοῦμε σε ἕνα κόσμο εὐμετάβλητο, σε ἕνα κόσμο ὁ ὁποῖος ἀλλάζει καί μεταβάλλεται ὅπως ἡ ἂμμος μέ τό παραμικρό φύσημα τοῦ ἀέρα καί ὀφείλουμε νά μείνουμε ὂρθιοι καί ἀταλάντευτοι στήν πίστη μας, στόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Ὁποῖον λατρεύουμε και του ὁποίου ὑπηρέτες καί διάκονοι εἴμεθα.

Ἀπευθυνόμενος στόν χειροτονούμενο ἀφοῦ πρῶτα τοῦ τόνισε τό μεγαλεῖο καί τό ὕψος τῆς Ἱερωσύνης καί ὅτι αὐτή ἀποτελεῖ μεγίστη  δωρεά τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, πού δέν δίδεται κατ ἀξίαν,  ἄλλωστε « οὐδείς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις καί ἡδοναῖς…», τόν ἐκάλεσε νά διαθέτει φόβο Θεοῦ σέ ὃλη τήν ἱερατική του πορεία ἀφοῦ ὁ κληρικός πού δέν φοβᾶται τόν Θεό οὔτε καί τούς ἀνθρώπους ὑπολογίζει, νά εἶναι προσεκτικός στίς σκέψεις του, τούς λογισμούς, τίς συναναστροφές καί τήν ἐν γένει συμπεριφορά του καί βεβαίως νά διατηρήσει ἄσβεστη τή φλόγα τοῦ ἱεροῦ ζήλου ἀποφεύγοντας τήν ἐξοικείωση ὥστε κάθε φορά πού προσφέρει τήν ἀναίμακτη Ἱερουργία νά αἰσθάνεται ὅτι εἶναι ὅπως ἡ πρώτη, ἡ σημερινή δηλαδή, ἡ ἡμέρα τῆς προσωπικῆς του Πεντηκοστῆς. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ἐργαστήρι τῆς ἁγιότητος καί τό θεραπευτήριο ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Οἱ ἱερές ἀκολουθίες ἐτελέσθησαν μέ τήν τήρηση ὃλων τῶν προβλεπομένων μέτρων προστασίας κατά τοῦ Covid-19.   

Comments are closed.