ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)