ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

Ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 30 Ἀπριλίου 2017 καί ὥρα 7:30 μ.μ., στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Χ. Κοντοῦ 74), μέ θέμα «Ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα. Αὐτό τό θεσπέσιο οἰκοδόμημα τῶν αἰώνων».

Ὁμιλητής ἦταν ὁ κ.Μιχαήλ Λουκᾶς, Ὁμότιμος Καθηγητής καί πρώην Πρύτανης τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος μεταξύ τῶν ἄλλων τόνισε ὅτι «δέν θά μποροῦσε νά ὑπάρξει ἑλληνική σκέψη χωρίς τήν ἑλληνική γλῶσσα…».

Μίλησε γιά τίς ἰδιότητες τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, συγκριτικά μέ ἄλλες γλώσσες, τόνισε τόν πλοῦτο και τή μουσικότητα, παραθέτοντας πολλά παραδείγματα. Αναφέρθηκε στήν ἀρχαιότητα τῆς γλώσσας μας πού ἐπηρέασε στή συνέχεια ὅλες τίς ἄλλες γλῶσσες τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖες στηρίζονται κατά βάση στήν ἑλληνική και πλῆθος ξένων λέξεων ἔχουν ρίζα ἑλληνική.

Πραγματοποίησε ἐκτενῆ ἀνάλυση πολλῶν λέξεων, ἑτυμολογική καί ἐννοιολογική, ἐπισημαίνοντας πῶς ἄν κάποιος γνωρίζει καλή ἑτυμολογία, γνωρίζει καί καλή ὀρθογραφία.

Τέλος, τόνισε πώς ἡ ἀρχαῖα ἑλληνική γλῶσσα δέν εἶναι νεκρή γλῶσσα, ἀλλά ὁλοζώντανη πού μᾶς ὁδηγεῖ ἀκόμη καί σήμερα στή γλῶσσα τῆς καθημερινότητας.

Στήν ἐκδήλωση παρέστη πλῆθος κόσμου, μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ τοπικές ἀρχές.

 

Comments are closed.