ΟΜΙΛΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

«Ἡ Ἀγάπη τῶν γονέων. Μιά Ἀγάπη μέ πολλά ἐρωτηματικά»

          Τό Σάββατο 26  καί τήν Κυριακή 27 Ἱανουαρίου καί ὥρα 7:00 μ.μ στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Φιλιππιάδα καί τήν Πρέβεζα ἀντίστοιχα, στα πλαίσια τῶν συναντήσεων  τῆς Σχολῆς Γονέων πραγματοποιήθηκε ὁμιλία μέ θέμα:

 «Ἡ Ἀγάπη τῶν γονέων. Μιά Ἀγάπη μέ πολλά ἐρωτηματικά»

        με ὁμιλητή τόν π. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο (π. Λίβυο), Θεολόγο- Συγγραφέα.

Ὁ ὁμιλητής μέ παραδείγματα ἀνέπτυξε τρόπους μέ τούς ὁποίους μποροῦν νά βελτιωθοῦν οἱ συνθῆκες μέσα στήν οἰκογένεια, ἑστιάζοντας στήν δύναμη πού ἔχει ἡ προσπάθεια ἐσωτερικῆς ἀλλαγῆς τῶν γονέων ἀφενός καί ἀφετέρου στήν ἀξία τῆς καλῆς διάθεσης νά ἀκοῦν τα παιδιά, παράλληλα μέ τήν καλή ἐπικοινωνία πού πρέπει νά ἔχουν μεταξύ τους. Βασικό στοιχεῖο στήν ἐπικοινωνία μέ τά παιδιά εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη καί ὁ διάλογος, ὁ σεβασμός καί ἡ εκτίμηση, ἀνεξάρτητα τοῦ χαρακτῆρος τῶν παιδιῶν.

Στο ἐρώτημα «τί σημαίνει ἀγαπῶ τό παιδί μου» ὁ πατήρ Χαράλαμπος εἶπε: «Ἀγαπῶ τό παιδί μου σημαίνει νά τό ἀγαπῶ ὅπως εἶναι. Ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ στήν ἀγάπη καί τοῦ μή ἀξιαγάπητου παιδιοῦ. Εὐχαριστῶ τό Θεό γιά τήν δωρεά τοῦ συγκεκριμένου παιδιοῦ. Ἐπίσης ἀγαπῶ τό παιδί μου σημαίνει «τοῦ δίνω τόν ἑαυτό μου» καί ὅχι παροχές, δέν κάνω αὐτά που μπορεῖ νά κάνει το ἴδιο καί δέν τοῦ ζητῶ νά πραγματοποιήσει αὐτά πού δέν μπόρεσα νά πραγματοποιήσω ἐγώ».  Σέ ἄλλο σημείο τόνισε πώς «ἕνα εὐτυχισμένο ζευγάρι, εἶναι το καλύτερο δῶρο στό παιδί».

Τήν ὁμιλία παρακολούθησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς καί πλῆθος ἀκροατῶν.

Στο τέλος τῆς ὁμιλίας ὑπεβλήθησαν ἐρωτήσεις οἱ ὁποῖες ἐξελίχθηκαν σέ ἐποικοδομητικό διάλογο.

Comments are closed.