ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στά πλαίσια τῶν ὁμιλιῶν τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γίνεται γνωστό ὅτι ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Βαρνάβας Γιάγκου, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης καί Ὑπεύθυνος Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης θά ὁμιλήσει ὡς ἀκολούθως:

Τό Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 καί ὥρα 7:00μ.μ, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας  στήν Φιλιππιάδα, μέ θέμα:

« Ὑπάρχει σχέση στόν γάμο;»

καί τήν Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 καί ὥρα 7:00μ.μ, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Πρέβεζα, μέ θέμα:

 «Ἡ πνευματική ζωή τῶν ζευγαριῶν» .

Παρακαλοῦνται οἱ γονεῖς ὅπως προσέλθουν προκειμένου νά πληροφορηθοῦν πόσο ἀπαραίτητη καί σημαντική εἶναι ἡ πνευματική ζωή στό ζευγάρι γιά τήν ὕπαρξη μιᾶς ἁρμονικῆς καί εὐτυχισμένης οἰκογένειας.  

Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας οἱ γονεῖς μποροῦν  νά ἀφήσουν τά παιδιά τους στόν κατάλληλα διαμορφωμένο χῶρο γιά μικρά παιδιά τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου.            

   (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Comments are closed.