Παράταση τῆς Ἀνάρτησης γιά Ἄρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα 16.09.2022

νάρτηση σέ περιοχές τῶν Περιφερειακῶν Ἑνοτήτων Ἄρτας, Πρέβεζας καί Λευκάδας

Ἀγαπητέ/ή ἰδιοκτήτη/ἰδιοκτήτρια,

Ἐάν εἶστε κάτοχος ἀκίνητης ἰδιοκτησίας σέ περιοχές τῶν Περιφερειακῶν Ἑνοτήτων Ἄρτας καί Πρέβεζας στήν Περιφέρεια Ἠπείρου καί τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Λευκάδας στήν Περιφέρεια Ἰόνιων Νήσων  (δεῖτε ἀναλυτικά τίς περιοχές παρακάτω), ἡ Τρίτη 14 Ἰουνίου 2022 εἶναι ἡ ἡμερομηνία ἔναρξης τῆς Ἀνάρτησης κτηματολογικῶν στοιχείων.

Μέχρι τήν Παρασκευή 14 Ὀκτωβρίου 2022, ἀφοῦ ἐπικαιροποιήσετε τά στοιχεῖα ἐπικοινωνίας σας, στήν ἱστοσελίδα ktimatologio.gov.gr, μπορεῖτε νά ἐλέγξετε καί νά ἐπιβεβαιώσετε ἤ νά διορθώσετε τήν καταγραφή τῆς ἰδιοκτησίας σας, ἀποφεύγοντας ἔτσι δικαστικές ἐπιλύσεις πού κοστίζουν σέ χρόνο, χρῆμα καί ταλαιπωρία. Συγκεκριμένα θά πρέπει νά δεῖτε καί νά ἐλέγξετε: 

  • Τήν  περιγραφή καί τή νομική πληροφορία τῶν ἀκινήτων σας (Κτηματολογικός Πίνακας) 
  • Τά ὅρια τῶν γεωτεμαχίων σας (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

            Ἐάν συμφωνεῖτε μέ τά στοιχεῖα τῆς Ἀνάρτησης, δέν χρειάζεται νά προβεῖτε σέ ἄλλη ἐνέργεια.

            Ἐάν δέν συμφωνεῖτε μέ κάποια ἀπό τά στοιχεῖα, μπορεῖτε νά ὑποβάλετε αἴτηση διόρθωσης (μέχρι τήν Παρασκευή 14 Ὀκτωβρίου 2022), ἠλεκτρονικά στό ktimatologio.gov.gr ἤ στό γραφεῖο κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβοῦ.

            Σέ περίπτωση πού δέν ἔχετε δηλώσει στό Κτηματολόγιο τήν ἀκίνητη περιουσία σας, ἔχετε ἀκόμα περιθώριο νά τό κάνετε ἠλεκτρονικά στό ktimatologio.gov.gr ἤ στό γραφεῖο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβοῦ.

Γιά περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νά καλεῖτε τά τηλ:

26810-75914 (Π.Ε. Ἄρτας), 26820-28159 (Π.Ε. Πρέβεζας), καί 26450-21997 (Π.Ε. Λευκάδας)

καθημερινές 8:00 -16:00. καί Τετάρτες 8:00 -20:00

                                                   Περιοχές ὑπό ἀνάρτηση:

Comments are closed.