Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Ἱεράς Μονάς

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς θεοσώστου Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δύο λέξεις πού ἄντεξαν στό διάβα τῶν αἰώνων. Λέξεις χαρμόσυνες καί ἐλπιδοφόρες.

Γιατί Ἀνάσταση σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει θάνατος ἀλλά ζωή.

Γιατί Ἀνάσταση σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει σκοτάδι ἀλλά φῶς πού διέλυσε τό σκοτάδι.

Γιατί Ἀνάσταση σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει λύπη ἀλλά χαρά καί ζωή πού διαδέχθηκε τό θάνατο.

Γιατί Ἀνάσταση σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει πιά ἀπελπισία ἀλλά ἐλπίδα.

Ἡ πίστη μας ἔχει κεντρικό πυρήνα γύρω ἀπό τόν ὁποῖο περιστρέφεται  καί περιελίσσεται ὅλο τό πιστεύω μας. Καί ὁ πυρήνας αὐτός εἶναι ὁ θάνατος καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γιά μᾶς καί κάθε ἕνα ἀπό μᾶς. Ἄν πραγματικά πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστός ἀπέθανε καί ἀναστήθηκε γιά μᾶς, τότε εἶναι βέβαιο ὅτι θά δεχθοῦμε τό ζωηφόρο φῶς τῆς ἡλιαχτίδας πού διασχίζει τόν ζόφο τοῦ πόνου καί τῆς δυστυχίας πού κατακλύζουν τή ζωή μας. Ἄν ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶχε ἀναστηθεῖ ἐκ νεκρῶν, ἡ Μ. Παρασκευή θά ἦταν ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλπίδας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Του καί κατά συνέπεια ἡ δική μας ὕπαρξη καί πορεία θά ἦταν μιά ἀπελπιστική καί ὀδυνηρή πορεία πρός τό τίποτε, πρός τό μηδέν μέ τέλος τήν ἀπόγνωση.

Ζοῦμε, ἀναπνέουμε, κινούμαστε, ἐλπίζουμε καί χαιρόμαστε γιατί ἀρχή καί τέλος στήν πίστη μας εἶναι τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Τά πάντα γεμίζουν ἀπό φῶς «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός», ὅλα πλημμυρίζουν ἀπό εὐφροσύνη καί χαρά.

Ἡ Ἀνάσταση ἐφέτος βεβαίως, κάτω ἀπό τό βάρος τῆς ὑπάρχουσας ἀνάγκης, δημιουργεῖ ἀνάμεικτα συναισθήματα χαρᾶς καί θλίψης, πνευματικῆς εὐφορίας καί στενοχωρίας. Δίνει ὅμως ἀπό τήν ἄλλη τήν εὐκαιρία νά ἐπαναξιολογήσουμε τή ζωή καί τίς προτεραιότητές μας μέ ἄλλο πρίσμα. Ἡ ἀκούσια ἀπουσία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς Ναούς μπορεῖ νά γίνει τό ἐφαλτήριο σέ κάθε πιστό γιά ἐπανεκτίμηση τῶν μεγάλων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ πού μέχρι τώρα εἴχαμε ὡς δεδομένες. Ἀπό τό μεγάλο δῶρο τῆς ζωῆς καί τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς ὑγείας μέχρι τήν μετοχή μας στό μεγάλο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Ἀπευθυνόμενος σέ ὅλο τό πλήρωμα καί τό λαό τῆς Μητροπόλεώς μας, στούς κληρικούς καί μοναχούς, τούς ἀνθρώπους τοῦ μόχθου καί ξεχωριστά καί ἐξαιρετικά στό ἰατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό πού τίς ὧρες αὐτές δίνει παράδειγμα αὐτοθυσίας γιά τόν συνάνθρωπο καί μαζί μέ ὅλους σας ἀναφωνῶ

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

Μέ θερμές πασχάλιες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

Comments are closed.