ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ἐκθέτει σέ δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ἕν (1) γραφεῖον 1ου ὀρόφου, ἐμβαδοῦ 30,00 τ.μ., πού εὑρίσκεται στήν Πρέβεζα καί στήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Νίκης 4 πολυκατοικία.

Ἡ δημοπρασία θά διενεργηθεῖ τήν 12ην Ὀκτωβρίου 2020, ἡμέραν Δευτέραν καί ἀπό ὣρας 11:00 ἕως 12:00, στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στήν περίπτωση πού αὕτη ἀποβεῖ ἄγονος θά ἐπαναληφθεῖ τήν 19ην Ὀκτωβρίου 2020, ἡμέραν Δευτέραν, τίς ἴδιες ὧρες μέ τούς αὐτούς ὅρους καί εἰς τόν ἴδιον χῶρον.

Ἡ διάρκεια τῆς μισθώσεωςεἶναι δύο (2) ἔτη.

Τό μίσθωμα θά εἶναι μηνιαῖον.

Ἡ τιμή ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας ὁρίζεται εἰς 110,00 € πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά πρέπει νά καταβάλουν ὡς ἐγγύηση συμμετοχῆς στή δημοπρασία ποσόν ἲσον πρός τό 1/10 τῆς ἀρχικῆς τιμῆς τοῦ ἐτησίου μισθώματος, ἤτοι 132,00 €.

Πληροφορίες γιά τούς ὅρους τῆς δημοπρασίας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τίς ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὥρες ἀπό 9:30 ἕως 13:00 καί στό τηλέφωνο 26820 26684.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Comments are closed.