ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ἡ Διοικητική καί Διαχειριστική Ἐπιτροπή τοῦ Εὐγηρίας Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ἐκθέτει σέ πλειοδοτική δημοπρασία ἔνα (1) διαμέρισμα (γκαρσονιέρα) 1ου ὀρόφου, ἐπιπλωμένο, ἐμβαδοῦ 30,50 τ.μ., πού εὑρίσκεται στήν Πρέβεζα καί στήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀρκαδίου 9 πολυκατοικία.

Ἡ δημοπρασία θά διενεργηθεῖ τήν 15ην Ὀκτωβρίου 2023, μέρα Κυριακή καί ἀπό ὣρας 11:00 ἕως 12:00 στό Γραφεῖο τοῦ Εὐγηρίας Ἱδρύματος.

Στήν περίπτωση πού αὐτή ἀποβῇ ἄγονος θά ἐπαναληφθεῖ τήν 22αν Ὀκτωβρίου 2023, ἡμέρα Κυριακή καί τίς ἴδιες ὧρες μέ τούς αὐτούς ὅρους καί στόν ἴδιο χῶρο.

Ἡ χρονική διάρκεια τῆς μισθώσεως στά δύο (2) ἔτη μέ δυνατότητα ἀνανέωσης.

Τό μίσθωμα θά εἶναι μηνιαῖο.

Ἡ τιμή ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας ὁρίζεται στά 200,00 €.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά πρέπει νά καταβάλουν ὡς ἐγγύηση συμμετοχῆς στή δημοπρασία ποσό ἲσο πρός τό 1/10 τῆς ἀρχικῆς τιμῆς τοῦ ἐτησίου μισθώματος, ἤτοι 210,00 €.

Πληροφορίες γιά τούς ὅρους τῆς δημοπρασίας στό Γραφεῖο τοῦ Εὐγηρίας Ἱδρύματος τίς ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὥρες ἀπό 9:30 ἕως 11:30 καί στό τηλέφωνο 26820 22304.

Comments are closed.