ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νικοπόλεως καί Πρεβέζης ἐκθέτει σέ δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία μία (1) ἰσόγειο ἀποθήκη, ἐμ-βαδοῦ 46,00 τ.μ., πού εὑρίσκεται στήν Πρέβεζα καί στήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Νίκης 4 πολυκατοικία.

 Ἡ δημοπρασία θά διενεργηθεῖ τήν 17ην Μαΐου 2021, ἡμέρα Δευτέρα καί ἀπό ὣρας 11:00 ἕως 12:00, στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στήν περίπτωση πού αὕτη ἀποβεῖ ἄγονος θά ἐπαναληφθεῖ τήν 25ην Μαΐου 2021, ἡμέρα Δευτέρα καί τίς ἴδιες ὧρες μέ τούς αὐτούς ὅρους καί στόν ἴδιο χῶρο.

Ἡ διάρκεια τῆς μισθώσεωςεἶναι τρία (3) ἔτη.

Τό μίσθωμα θά εἶναι μηνιαῖο.

Ἡ τιμή ἐκκινήσεως τῆς δημοπρασίας ὁρίζεται σέ 190,00 € πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

Στήν δημοπρασία δέν γίνεται δεκτός ὁποιοσδήποτε ἔχει οἰκονομικές ἤ δικαστικές ἐκκρεμότητες μετά τῆς ἐκμισθώτριας, πού ἀφοροῦν εἴτε στό δημοπρατούμενο ἀκίνητο εἴτε σέ ἄλλα ἀκίνητα ἰδιοκτησίας της.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά πρέπει νά καταβάλουν ὡς ἐγγύηση συμμετοχῆς στή δημοπρασία ποσόν ἲσο πρός τό 1/10 τῆς ἀρχικῆς τιμῆς τοῦ ἐτησίου μισθώματος, ἤτοι 228,00 €.

Πληροφορίες γιά τούς ὅρους τῆς δημοπρασίας στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τίς ἐργάσιμες ἡμέρες καί ὥρες ἀπό 9:30 ἕως 13:00 καί στό τηλέφωνο 26820 26684, ἐσωτ. 3 (π. Σίμων).

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Comments are closed.