ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018 ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ & ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

     

ΑΓΙΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  2018 

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  20

 

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Ἱεράς Μονάς

καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Νικοπόλεως καί Πρεβέζης

 

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε».

Τέσσερεις κρυστάλλινες καί ἀνεκτίμητες λέξεις πού περιέχουν μιάν ἀναγγελία καί μιά πρόσκληση. Πρόσκληση νά ὑψωθοῦμε, νά ἐγερθοῦμε, νά ἀνέβουμε ψηλότερα. Γιατί; Διότι ὁ Χριστός εὑρίσκεται στή γῆ. Ὄχι ἕνας ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος, ἔστω ὁ ἁγιώτερος, ὁ σοφώτερος, ὁ ὑποκείμενος στή φθορά καί τό θάνατο. Ἀλλά ὁ κεχρισμένος βασιλεύς! Ὁ Χριστός!

Ὁ ἀχώρητος, ὁ ἀσύλληπτος Κύριος, ὁ αἰώνιος Θεός «οὗ ἡ Βασιλεία οὐκ ἔσται τέλος» «Φῶς ἐκ φωτός Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ».

Ὁ ἄνθρωπος σήμερα χειμάζεται· διαλύεται· δοκιμάζεται· φθείρεται. Ἡ κοινωνία ἐξαγριώνεται· ἐξαχρειώνεται· πνίγεται στήν φθορά, τό φόβο, τό μίσος, τή βία, τή μισαλοδοξία. Πορεύεται πορεία ἀδιέξοδη.

Ἐάν ἐρευνήσουμε τόν ἐνδότερο ἑαυτό καί διαθέτουμε τόν ἐσωτερικό ὁπλισμό νά κοιτάξουμε μέ εἰλικρίνεια βαθιά μέσα μας, καί ἀναζητήσουμε τά αἴτια τῆς ἐξαγρίωσης τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης σήμερα, δέν θά δυσκολευτοῦμε νά ἀνασύρουμε ὡς κύριο αἴτιο τῆς πνευματικῆς μας τρικυμίας, τόν ἐσωτερικό κατακερματισμό μας, καί τήν ἀναζήτηση πολλῶν πηγῶν πού δῆθεν θά ἀρδεύσουν καί θά ἀναπαύσουν τήν ταλαιπωρημένη μας ὕπαρξη.

Καί εἶναι ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια πώς ἡ ψυχική μας πολυδιάσπαση καί ἡ ἀσυγκράτητη φροντίδα νά πετύχουμε πολλά στή ζωή μας, νά κερδίσουμε ὅσο γίνεται περισσότερα χωρίς κανένα κόπο, μόχθο ἤ θυσία, ἀμέσως καί γρήγορα καί νά ζήσουμε νέες ἐμπειρίες καί περιπέτειες ἀδιαφορώντας γιά τό «ἕνα», «οὗ ἐστί χρεία», τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία τῆς ζωῆς, ὁδήγησαν τήν ὕπαρξή μας στόν τρελό χορό τοῦ ἀνικανοποίητου. Ἀναζητήσεις πού ὤθησαν γιά ἀπόκτηση περισσοτέρων «ἀγαθῶν», τά ὁποῖα συντόμως μετεβλήθησαν σέ ξυλοκέρατα τοῦ ἀσώτου τῆς παραβολῆς.

Ὁ ἄνθρωπος ἐμφανίζεται ὡς μιά μονάδα πού θαλασσοδέρνεται στό ἄγνωστο μέ βάρκα τήν ἐλπίδα, αἰχμάλωτος τῶν αἰσθήσεων καί νοσῶν ἀπό τό ἰό τῆς διάσπασης. Καί ἔρχεται ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τόν κλειστό καί ἄρρηκτο αὐτόν κύκλο τῆς προσωπικῆς τραγωδίας. Προβάλλει ἐνώπιόν μας τήν μοναδική ἀνυψωτική δύναμη, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τόν Σαρκωμένο Θεάνθρωπο.

«Ὑψώθητε» παραγγέλει ὁ Οἰκουμενικός Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Καί μέ τόν λόγο του στέλνει μήνυμα ἐλπίδας καί δύναμη ζωῆς σέ ὅλες τίς ἀνθρώπινες ὑπάρξεις. Ὁ Θεάνθρωπος ντύθηκε τήν σάρκα τοῦ ἀνθρώπου γιά νά δώσει τήν δυνατότητα τῆς λύτρωσης καί ταυτόχρονα τή δυνατότητα τῆς θέωσης.

«Οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον». (Ἰω.3,16).

Ἔκτοτε ἄνοιξε ὁ δρόμος μιᾶς μακρᾶς καί ἐλπιδοφόρας πορείας γιά τόν καθένα μας. Πορείας ἀλήθειας, κυρίως ὅμως ἐλευθερίας.

Ὁ Θεός σαρκώνεται

Ἄς ἀναλογιστοῦμε τήν ἔκταση τῆς θεϊκῆς αὐτῆς προσφορᾶς πού γίνεται «σκάνδαλο» στήν ἀνίσχυρη κοινή λογική καί εἶναι πηγή ἀνανέωσης, ἀναβάπτισης καί ἀναδημιουργίας.

Ὁ Χριστός εἶναι μιά ζωντανή πραγματικότητα πού προσεγγίζεται μυστηριακά καί βιωματικά. Εἶναι τό ἡδύ ἐντρύφημα τῆς γλώσσης σύμφωνα μέ τόν ἀδιάψευστο πατερικό λόγο.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος

 

 

Comments are closed.