ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΑΡΧΩΝ 2017